Kulturlivet i Aalborg skal ikke lades i stikken

  • Meget tyder på, at kulturlivet i Aalborg har brug for aktiv opbakning her og nu, hvis det skal komme helskindet igennem den nuværende krise.
    Jeg vil derfor opfordre borgmesteren til, at budgetforligspartierne i Aalborg Kommune drøfter, hvordan vi kan sikre hjælp til det nødlidende kulturliv, udtaler Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Byråd.
  • Vi kan i dag i Nordjyske Stiftstidende se, at Skråen og Huset appellerer til vores opbakning og hjælp til at komme igennem den krise, som COVID 19 har bragt kulturlivet i Aalborg ud i. I den situation er det ikke godt nok at udsætte en løsning til efter sommerferien, som kulturrådmanden lægger op til, fortsætter Per Clausen
  • Jeg mener, at Aalborg Kommune straks skal gå i dialog med kulturinstitutionerne, så vi kan finde de nødvendige løsninger. Det er nu, der skal handles.
    Budgetforligspartierne har vist viljen til i fællesskab at fremrykke anlægsinvesteringer for 500 millioner kroner. Vi har løst en række vigtige opgaver i driften af Aalborg Kommune. Vi har støttet erhvervslivet med flere tiltag. Nu må turen være kommet til kulturlivet, slutter Per Clausen.

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf: 31 37 50 08