Let presset på vejene

  • Der er et akut behov for at lette presset på vejene. Det problem kan ikke løses udelukkende ved at øge kapaciteten på vejene. Det vil både blive dyrt og ødelæggende for miljø. Der brug for en række andre initiativer, som Aalborg Kommune bør stile sig i spidsen for, udtaler Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Byråd.

Enhedslistens forslag:

  • I forlængelse af etableringen af en +bus linje fra Vestbyen til det nye universitetshospital tages der initiativ til etablering af en tilsvarende fra Vodskov til Svenstrup, som føres igennem det nye kvarter på Stigsborg.
  • Nye stoppesteder for nærbanen nord for Aalborg i Vestbjerg, Sulsted eller Tylstrup.
  • Etablering af flere vigespor på jernbanen i Vendsyssel, så der kan blive bedre mulighed for øge togdriften både for passagerer og gods og andre initiativer, der kan flytte mere gods over på skinner og vand.
  • En systematisk indsats for at sprede myldretidstrafikken. Aalborg Kommune og regionen kan gå i spidsen med fleksible mødetider og drøfte problemstillingen med de faglige organisationer og private virksomheder.
  • Give bedre muligheder for hjemmearbejde
  • Understøttelse af mere samkørsel – blandt andet ved at stille Aalborg Kommunes biler til rådighed, når de ikke bruges af kommunen.
  • Etablere en broforbindelse for cykler og gående mellem Stigsborg og Aalborg og indtil denne er etableret sikre gratis færgetransport her.
  • Øge kapaciteten ved Egense-Hals forbindelsen og gøre denne billigere/gratis

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf.: 31 67 50 08