Løhdes dyrekøbte lektie

Sammenhold gir styrke!

Det er den klare lektie her efter et langstrakt forhandlingsforløb, der efter 14 dage i Forligsinstitutionen nu er endt med et forlængelse af forhandlingerne om de offentligt ansattes overenskomst.

Læren fra 2008 hvor Sundhedskartellet, FOA og BUPL gik i strejke for ligeløn og lærerkonflikten i 2013, hvor lærerne blev lockoutet, har været helt entydig. Arbejdsgiverne i Staten, Danske Regioner og KL står last og brast med regnedrengene i Finansministeriet. En sammensmeltning der er blevet åbenbaret i det misfoster der hedder Moderniseringsstyrelsen, der benhårdt går efter at ” gøre løn og arbejdstid i det offentlige til en væsentlig og integreret del af udgiftspolitikken”. Altså veksle forringelser i de offentligt ansattes vilkår, til penge der kan bruges efter den, til hver tid siddende regerings forgodtbefindende.

Strategien har været at plukke faggrupper ud en efter en og køre dem over i overenskomstforhandlingerne. En mulighed arbejdsgiverne har på det offentlige område fordi de også sidder med den politiske magt.

Derfor har det været helt afgørende at fagbevægelsen har genopfundet sig selv og indgået en solidaritetspagt og krævet ”en løsning for alle”. Det betyder at ingen skal efterlades på perronen. Ingen faggrupper overlades til sig selv. Når SOSUer møder ind 30 min før arbejdstid – uden løn – fordi de ellers ikke kan få dagen til at hænge sammen på faglig forsvarlig vis, så angår det også overlægen der presses til at skulle have skiftende arbejdssteder i hele Regionen. Og vice versa.

Dine vilkår er mine vilkår og vi kæmper i fællesskab for at forbedre dem.

Det er det helt afgørende og det er også det der har bragt forhandlingerne helt frem hvor de er nu. For det der har ført til et nyt udspil fra arbejdsgiverne der nu gør at der nu kan være noget at forhandle om er at Løhde åbenbart endeligt har erkendt at hun ikke kan splitte sammenholdet blandt de offentligt ansatte. Hun har nu lært hvad ordet solidaritet betyder i den konkrete virkelighed.

Uanset hvor denne overenskomstforhandling ender, så er det en kæmpestor sejr for fagbevægelsen. Forståelsen mellem faggrupperne, at vi står i en fælles kamp hvor vi er hinandens forudsætninger, giver håb for fremtiden.

Sammenhold giver styrke.

Peder Hvelplund, FT-kandidat Enhedslisten
Tagholmvej 139, 9800 Hjørring