Målret støtte til nye talenter og socialt udsatte

  • Det er dejligt, at Aalborg Kommune har en så god økonomi, at vi kan igangsætte initiativer, som kan understøtte genåbningen efter Covid 19 og bringe os bedst muligt igennem denne pandemi. For Enhedslisten er det imidlertid vigtigt, at vi også fokuserer på nogen af de grupper, som er ramt hårdest og som får sværest ved at komme ovenpå igen, udtaler Per Clausen, fungerende rådmand for Miljø og Energi for Enhedslisten i Aalborg.
  • Inden for kulturlivet har nye talenter reelt ikke haft nogen mulighed for at komme ud og præsentere deres kunst for offentligheden det sidste år. Og når Danmark igen åbner op, risikerer de fuldstændigt at drukne i den massive indsats, der vil komme fra alle de etablerede navne. Derfor foreslår Enhedslisten, at Aalborg Kommune afsætter 3 millioner kroner til at understøtte koncerter, udstillinger og forestillinger m.v., hvor det er nye talenter, som præsenterer deres kunst, fortsætter Per Clausen.
  • Socialt udsatte borgere og familier har lidt særligt hårdt under den isolation, som vi alle er blevet udsat for og vil stå over for særligt store udfordringer, når Danmark lukker op igen. Det er vigtigt at give dem mulighed for at blive inddraget i fritidslivet og de fællesskaber, som udfolder sig omkring kulturelle begivenheder. Derfor foreslår Enhedslisten, at der afsættes 1 million kroner til at understøtte initiativer rettet mod udsatte borgere og familier inden for kultur- og fritidslivet, slutter Per Clausen.

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf.: 31 67 50 08