Markante forringelser på skoleområdet

Sparekataloget fra Skoleudvalget indeholder en række markante forringelser.

Den understøttende undervisning skæres med 3 millioner på årsplan. Der spares 4 millioner på pædagoger i skoledelen. På lidt længere sigt lægges der også op til at spare 5 millioner på den fagdelte undervisning i forbindelse med, at der indføres en ny timefordelingsmodel.

Bevillingen til DUS sættes ned med en 1 million, samtidig med at forældrebetalingen sættes op.

Efter sidste års omlægning af 2-sprogundervisningen med medfølgende besparelser, er der kommet et merforbrug på dette område. Alligevel lægges der igen op til markante besparelser på dette område – på sigt 5 millioner kroner.

Herudover skæres der på bevillingerne til skolerne. Således spares der 2,5 millioner på kompensationen til skolerne ved langvarig sygdom. Der spares 1 million på diverse puljer og støtten til nye lærere forringes.

Tilskuddet til skolemad på 2,4 millioner foreslås fjernet.

Der skæres ned på Kulturskolen (O,5 million) og Ungdomsskolen (2,5 million) Ungdommens Uddannelsesvejledning og PPR skæres med i alt 2 millioner.

Kompensationen for at passe arbejdet som Tillidsrepræsentant og Sikkerhedsrepræsentant reduceres med 15 procent.

Ali i alt endnu et eksempel på en række uacceptable forringelser.

Se det samlede forslag her.

Heldigvis kan vi stadig forhindre, at disse forringelser gennemføres. Deres endelige skæbne afgøres først i forbindelse med forhandlingerne om budgettet til efteråret. Disse forslag forsvinder imidlertid ikke af sig selv. Derfor opfordrer vi alle til at protestere mod de besparelser, som indgår i sparekataloget.

Per Clausen