Massive investeringer i anlæg – ingen arbejdstidsaftale til pædagogerne

Byrådsmøde den 20. april 2020 – oplevet af Per Clausen

Den 2. april 2020 afholdt Aalborg byråd sit første digitale byrådsmøde. Det blev også historisk af en anden grund. Aldrig tidligere har vi været med til at fremrykke anlægsinvesteringer på over 400 millioner kroner. Mindre historisk var det, at de andre partier afviste en arbejdstidsaftale til pædagogerne og at flertallet i byrådet vedtog at udvide Godsbanearealet med en endnu en høj og massiv bygning.

400 millioner ekstra til anlæg
På baggrund af Corona-krisen har KL og regeringen indgået en aftale om, at anlægsloftet i 2020 er ophævet og at de kommuner, som ikke har en meget god likviditet, kan låne de nødvendige midler til at fremrykke anlægsinvesteringer. I Aalborg Kommune har vi sammen med de øvrige budgetforligspartier besluttet at fremrykke anlægsinvesteringer for lidt over 400 millioner kroner i første omgang.

Ansøgning om dispensation til lånefinansiering af fremrykkede anlægsprojekter i 2020 Ansøger: 851 Aalborg

Fremrykning af anlægsprojekter

Enhedslisten har lagt vægt på, at der fokuseres på klimainvesteringer og forbedringer for cyklister, forgængere og mennesker med handicap. Det er vi kommet igennem med og derfor kunne vi naturligvis godt støtte de forslag, der blev fremlagt her. Lån på 400 millioner kroner vil belaste budgetterne med ekstraudgifter på 20 millioner om året i 20 år. Ikke noget stort beløb set i lyset af Aalborg Kommunes samlede økonomi. Alligevel ville Venstre og De Konservative kun stemme for optagelsen af lånene, hvis budgetforligspartierne ville forpligte sig til at fremlægge en konkret finansiering af disse 20 millioner kroner. Det afviste vi. Ingen kender Aalborg Kommunes økonomiske situation de kommende år på nuværende tidspunkt. Set i det lys ville det være helt tosset at starte en spareøvelse for at finde 20 millioner kroner. Udspillet fra Venstre og Konservative afslører imidlertid, at de opererer med en plan om at der skal følges op på den nuværende krise med en spare- og nedskæringspolitik i kommunerne. Det kommer vi imidlertid aldrig til at accepterer.

Se debatten her.

I forlængelse af denne debat vedtog byrådet også at udsætte betalingen af 2. rate af dækningsafgiften for 2020 til 2021.

Godkendelse af udsættelse af betaling af 2. rate 2020 af dækningsafgift for erhvervsejendomme til 2021

Det synes vi er en dårlig ide, men vi accepterede det. De Konservative foreslog, at vi i forbindelse med budgettet for 2021 skulle overveje at lade dækningsafgiften udgå i 2021. Det stemte kun Dansk Folkeparti for.

Se debatten her.

Mere massivt byggeri på Godsbanegården
På byrådsmødet lå der også et forslag til en revideret lokalplan på Godsbanegårdsarealet. Her skulle et højt og massivt byggeri af kontorer erstattes af et endnu højere og mere massivt byggeri af boliger.

LOKALPLAN 1-1-138 – Boliger, Brohuset, Godsbanearealet, Aalborg Midtby

Det afviste vi samen med De konservative og Dansk Folkeparti, men Socialdemokratiet, Venstre og De Radikale stemte det igennem.

Se debatten her.

Enig afvisning af arbejdstidsaftale for pædagoger i folkeskolen
På byrådsmødet den 20. april afviste alle de øvrige partier Enhedslistens forslag om at Aalborg Kommune skulle gå i forhandlinger med BUPL om en arbejdstidsaftale for pædagogerne i folkeskolen i lighed med den aftale, som Aalborg Kommune har indgået med Aalborg Læreforening.

I forbindelse med vedtagelsen af en ny model for tildeling af ressourcer til skolerne i Aalborg Kommune har det vist sig, at der er meget stor forskel på det antal undervisningstimer lærere har i løbet af et år og det antal undervisningstimer pædagogerne har i den understøttende undervisning. Dette bekræfter – efter Enhedslistens opfattelse – at BUPL har ret, når de fremfører, at pædagogerne i skolerne i Aalborg Kommune har et alt for stort arbejdspres. Denne udfordring kan løses gennem forhandlinger om og indgåelse af en arbejdstidsaftale for pædagogerne i folkeskolen.

Forhandlinger om optagelse af en lokalaftale om arbejdstiden vil i øvrigt ligge i naturlig forlængelse af den centrale overenskomst på området, hvor parterne opfordres til at optage forhandlinger om indgåelse af lokale arbejdstidsaftaler.

BUPL har flere gange forgæves anmodet om forhandlinger om en lokal arbejdstidsaftale. Disse anmodninger er desværre indtil nu blevet afvist af Aalborg Kommune. Derfor tog Enhedslisten sagen op i byrådet. Desværre forgæves, men de vi første gang foreslog en arbejdstidsaftale med lærerne, var det kun SF, der stemte for. Senere vedtog et enigt byråd, at støtte indgåelsen af en sådan. Så vi fortsætter arbejdet.

Hvad var argumenterne imod?

Tja… det kan du se her.

Per Clausen