Mere lokaldemokrati – bedre kollektiv trafik

Mere lokaldemokrati – bedre kollektiv trafik

Af Nicolai L. Seirup, kandidat til kommunalvalget

Styrk lokaldemokratiet

Et stadigt større problem i Aalborg kommune er manglen på det lokale, nære demokrati. Aalborg kommune er i en rivende udvikling, og skal fortsat være det, men befolkningen skal være med. Det er set gang på gang over hele kommunen, at der lægges planer for diverse lokalområder, men man glemmer at spørge lokalbefolkningen i det pågældende område før, man støber fundamentet eller laver vejkrydset om.

I Enhedslisten har vi forsøgt at give de lokale samråd en større mulighed for at være med i planlægningen, og vi har forsøgt at tvinge kommunen til at inddrage borgerne i meget højere grad.

Den nære borgerinddragelse halter stadig, men vi fortsætter kampen. Samtidig har vi fremført et forslag om “Borgerdrevne forslag”. Kort fortalt skal “borgerdrevne forslag” sikre, at vi som borgere i kommunen, hvis vi kan finde 2000 underskrifter, kan tvinge byrådet til at behandle et hvilket som helst forslag. På denne måde sikre vi, at byrådet tager de lokale problemstillinger og ønsker alvorligt.

Offentlig transport

Så snart man skal mere end 5-10 km udenfor Aalborg midtby, er bussen ganske ustabil. Hvis vi skal gøre det mere attraktivt at bo i Hals, Vodskov, Nibe og alle andre oplandsbyer, så står det for Enhedslisten helt klart, at vi skal gøre det nemmere for de, der er afhængige af offentlig transport.

Aalborg er blevet en stor studie by, og det vil være nærliggende at nogle af vores oplandsbyer ligeledes skal huse de studerende.

Realiteten er, at bussen kører for sjældent og billetpriserne er dyre ligeså snart man skal udenfor midtbyen.

Hvis vi ikke investerer i den offentlige transport, så forsvinder der mange muligheder for ungdommen i oplandsbyerne.