Modermålsundervisning og nye muligheder for sprogligt svage børn

Modermålsundervisning og nye muligheder for sprogligt svage børn

På baggrund af Skoleforvaltningens servicetjek af integrationsindsatsen i skolerne i Aalborg, som viser at en stor del af de tosprogede elever har faglige vanskeligheder i folkeskolen, stiller Enhedslisten to konkrete forslag

Læs rapport om:

Servicetjek af integrationen på skoleområdet September 2017

Enhedslisten to konkrete forslag

  1. Der indføres modersmålsundervisning i 0-5 klasse for alle tosprogede elever.
  2. Der indføres en frivillig ordning med rådgivning af forældre til sprogligt svage børn. Disse tilbydes plads på en skole, hvor der er et lavt antal børn med sproglige vanskeligheder. På disse skoler afsættes der et antal pladser, som forbeholdes børn med sproglige vanskeligheder, som på den måde kommer foran i køen ved det frie skolevalg.
  • Det fremgår meget tydeligt af forvaltningens beskrivelse af, hvad vi ved om to-sprogede børns muligheder for at blive dygtige til dansk, at muligheden for dette forbedres, hvis de også modtager undervisning i deres modersmål. Derfor er det helt oplagt at indføre modemålsundervisning, udtaler Per Clausen, Enhedslistens medlem af Aalborg Byråds Skoleudvalg
  • Vi vil også give børn med sproglige vanskeligheder en fordel i forhold til at vælge en anden skole, hvis forældrene vurderer, at dette er til fordel for børnene. Erfaringer fra København viser, at dette har en positiv effekt på børnenes dansk kundskaber. Modellen ligger i øvrigt i naturlig forlængelse af den model, vi fik sikret på dagtilbudsområdet og indeholder ingen diskrimination eller andre negative tiltag i forhold til to-sprogede elever, slutter Per Clausen.

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf. : 3167-5008