Motorvej over Egholm miljømæssig katastrofe

  • Det vil være en miljømæssig katastrofe, hvis regeringen og DF kommer igennem med deres planer om at etablere en motorvej hen over Egholm. Det vil ødelægge vigtig natur, forringe rekreative områder på Egholm og i den vestlige del af Aalborg, føre til øget biltrafik og massiv støjforurening af store boligområder. Derfor vil Enhedslisten forstærke sin modstand mod denne forbindelse, udtaler Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Byråd.
  • Vi vil i stedet holde fast i togfonden så Nordjylland kan få en hurtig og billig togforbindelse til København som et alternativ til den klimaødelæggende flytrafik. Jernbanenet skal elektrificeres og skinnenettet udbygges, så vi kan få transittrafikken fra Hirtshals over på skinner og skabe bedre vilkår for den regionale togtrafik samt bedre plads vejene, fortsætter Per Clausen.
  • Der skal investeres i flere stationer i den regionale togtrafik og pendlerparkeringspladser ved nye stationer i Vestbjerg og Svenstrup Syd, så vi på den måde kan gøre den kollektive trafik mere attraktiv og lette presset på vejene, siger Per Clausen.
  • Vi vil få meget mere mobilitet for pengene – samtidig med at vi beskytter natur, miljø og klima – ved at investere i disse løsninger end ved at plastre naturen til med asfalt, slutter Per Clausen.

Yderligere Kommentarer:
Per Clausen
Tlf.: 33 37 50 08