Mystisk forløb vedrørende nye togstationer bør føre til handling

Mystisk forløb vedrørende nye togstationer bør føre til handling

  • Umiddelbart virker det underligt, at Thomas Kastrup siger, at han har sendt et brev til Ulla Astman om etableringen af en ny station mellem Aalborg og Brønderslev, som Ulla Astman benægter, at hun har modtaget. Det ville jo være rart at få afklaret, hvem der taler sandt i denne sag, eller hvad der er sket, udtaler Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Byråd.
  • Langt vigtigere er det dog, at både Thomas Kastrup og Ulla Astman nu udtaler sig positivt om etableringen af en sådan station. Da etableringen af en sådan kan betyde et markant løft af den kollektive trafik og medvirke til at lette presset på Limfjordsbroen og Limfjordstunnelen, er det vigtigt, at denne positive holdning omsættes til handling, fortsætter Per Clausen.
  • Derfor opfordrer Enhedslisten Thomas Kastrup og Ulla Astman til at tage i initiativ til at nedsætte en arbejdsgruppe med repræsentanter fra regionen og Aalborg Kommune for at få gang i dette projekt, slutter Per Clausen.

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf. 3167-5008