Ny cykel- og gangbro over Limfjorden

  • Vi har brug for en samlet plan for at forbedre mulighederne for at krydse fjorden for kollektiv trafik, cyklister og gående. Som et led i den bør der etableres en cykel- og gangbro mellem Stigsborg og Aalborg. Ideen om at etablere en færgeforbindelse her, er sådan set god nok, hvis den bliver gratis, men en reel løsning kræver en bro, udtaler Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten.
  • En sådan bro vil give Stigsborg-området et markant løft og derfor vil det være naturligt, hvis udviklingsselskabet for området er med til at finansiere denne bro. En bro vil også gøre det muligt, at børn fra Midtbyen kan bruge den nye skole på Stigsborg, fortsætter Per Clausen.
  • Den kollektive trafik over fjorden kan forbedres ved at etablere en +bus linje fra Vodskov til Svenstrup. Hvis vi også får etableret en eller to stationer i i Vestbjerg, Sulsted eller Tylstrup på nærbanen og en cykel- og gangbro kan vi få et markant løft i både den kollektive trafik og for de gående og cyklende borgere i Aalborg. Det er vejen frem, slutter Per Clausen.

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf. 31 67 50 08