Ny forvaltningsstruktur svigter klima, natur og miljø

Presseudtalelse v/

vikarierende Rådmand for Miljø- og Energiforvaltningen, Per Clausen.

  • Umiddelbart lyder det fint at omdanne Miljø- og Energiforvaltningen til en Klima- og Miljøforvaltning, men reelt er der ikke tale om en styrkelse af indsatsen for klima, miljø og natur – tværtimod. Det skyldes, at al natur er taget ud af Klima og Miljøforvaltningen og i stedet placeres i By- og Landskabsforvaltningen. Det betyder, at muligheden for at prioritere en sammenhængende indsats, som både kan skabe mere natur, biodiversitet og medvirke til at løse klimaudfordringerne, svækkes, udtaler Per Clausen, Enhedslistens fungerende rådmand for Miljø- og Energiforvaltningen.
  • Derfor siger Enhedslisten nej til den aftale, som de øvrige partier i Aalborg Byråd har tilsluttet sig. Vi synes heller ikke, at den model, som er lagt frem for en Børne- og Ungeforvaltning, giver de rigtige svar. Tilsyneladende vil man opretholde adskillelsen mellem det forebyggende arbejde og indsatsen over for familier og børn med udfordringer fra resten af børne- og ungeområdet, fortsætter Per Clausen.
  • Også i forhold til handicapområdet og andre områder, er der en række problematiske forhold i den fremlagte model. På den baggrund har Enhedslisten meddelt, at vi ikke indgår i det fortsatte arbejde med den nye forvaltningsstruktur, slutter Per Clausen.

Yderligere Kommentarer:
Per Clausen
Tlf.: 31 67 50 08


Pressemeddelelse fra flertallet om ny forvaltningsstruktur