Ny ressourcemodel for skolerne har både roser og torne

  • Enhedslisten har i dag stemt for den nye model for ressourcefordeling i til skolerne i Aalborg Kommune. De har vi gjort, fordi modellen giver et relativt løft til de skoler, som har de største sociale udfordringer og fordi modellen er mere gennemskuelig end den gamle og giver bedre mulighed for politiske prioritering fremadrettet, udtaler Per Clausen, Enhedslistens medlem af Aalborg Byråds Skoleudvalg.
  • Den nye model har imidlertid også afsløret nogle skævheder, som vi bliver nødt til at gøre noget ved i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger. For det første er det kommet frem, at midler byrådet har afsat til lærere og pædagoger er blevet brugt til driften af skolerne. Dette har nok i nogen tilfælde været nødvendigt, men for mig er det helt afgørende, at vi fremover sikrer os, at penge afsat til undervisning bruges til undervisning og at skolerne kun skal kunne fravige dette princip i helt særlige tilfælde, fortsætter Per Clausen.
  • Det betyder også, at vi i forbindelse med efterårets budgetforhandlinger bliver nødt til at se på, hvordan vi kan tilføre undervisningen de midler, der er blevet flyttet væk fra dette område, siger Per Clausen.
  • En anden problemstilling vedrører lærernes og pædagogernes undervisningstid. Mange er bekymrede for, at lærernes undervisningstid på 760 timer er for høj – og det er muligt, men det ser meget værre ud for pædagogerne, hvis årlige undervisningstid er 1019 timer – altså langt højere. Denne situation er åbenlyst uholdbar og skyldes primært, at lærerne har en lokal arbejdstidsaftale. Det har pædagogerne ikke. Enhedslisten vil derfor presse på for at sikre, at Aalborg Kommune går i forhandlingerne med BUPL for at forsøge at opnå enighed om en arbejdstidsaftale for pædagogerne i folkeskolen og for at der afsættes flere penge til undervisningen, slutter Per Clausen.

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf.: 31 67 50 08