Nye initiativer kan reducere trængselsproblemer i Aalborg

Nye initiativer kan reducere trængselsproblemer i Aalborg

  • I Enhedslisten er vi grundlæggende uenige med det socialdemokratiske byrådsflertal i holdningen til en 3. Limfjordsforbindelse. Denne uenighed bør dog efter vores opfattelse ikke forhindre, at vi sammen kan tage andre initiativer, som kan reducere presset på vores veje og give en bedre infrastruktur, udtaler Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten.
  • Vi har udarbejdet fire konkrete forslag, som vi gerne vil have drøftet med borgmester Thomas Kastrup. På den korte bane handler det om at skabe smidigere regler for medarbejdernes mødetider og mulighed for at arbejde hjemmefra samt understøttelse af samkørsels ordninger. På den lidt længere bane handler det om oprettelse af nye stoppesteder på nærbanen, som foreslået af adskillige borgergrupper og om at udvide skinnenettet, så der kan blive bedre muligheder for at transportere transitgods på skinner, fortsætter Per Clausen
  • Der er tale om forslag, der både vil forbedre infrastrukturen, skabe bedre plads på vores veje og være miljømæssigt og klimamæssigt forsvarlige. Derfor vil det være oplagt med et initiativ fra Aalborg Kommune på disse områder, slutter Per Clausen.

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf.: 3167-5008