Nyt byråd skal tage stilling til asbestforurening i Egholm-motorvejens linjeføring

  • Det er helt uholdbart, at regeringen ikke vil undersøge problemerne med asbestaffald, før man fremlægger en anlægslov for Egholm-motorvejen. Derfor vil Enhedslisten sikre, at det nye byråd kommer til at tage stilling til dette.
    Vi vil i det nye byråd stille forslag om, at Aalborg Kommune henvender sig til regering og folketing og opfordrer dem til, at undersøge problemstillingen vedrørende asbestaffald i Egholm-linjeføringen, før anlægsloven behandles i folketinget, udtaler Per Clausen, spidskandidat for Enhedslisten til Aalborg Byråd.
  • Omfanget af asbestaffaldet i denne del af Aalborg og Nørresundby er kommet bag på os alle. Det burde det måske ikke, men det er sådan, det er. Derfor er det helt oplagt at kræve omfanget af udfordringerne undersøgt, inden man vedtager en anlægslov for Egholm-forbindelsen, fortsætter Per Clausen.
  • Flertallet i det nuværende byråd har tydeligt vist, at de ikke ønsker at forholde sig seriøst til de problemer, der kan være i forbindelse med etableringen af en motorvej hen over Egholm, men jeg håber, at et nyt byråd vil se anderledes på denne sag.
    Når vi fremlægger forslaget allerede nu, skyldes det, at vi synes vælgerne har krav på et svar fra de andre partier og kandidater på, hvordan de stiller sig til dette forslag, slutter Per Clausen.

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf.: 31 67 50 08