Nytårskur 2016

Tale til nytårskur 2016 v/ Byrådsmedlem Per Clausen

Året der gik

Ved valg fik vi en ny regering. Det fik vi ikke mindst, fordi den socialdemokratisk ledede regering havde forsømt at føre sine valgløfter ud i lovet. På mange områder havde den blot videreført den gamle VK-regerings politik

Alligevel er det lykkedes for Venstre sikre, vi kan se forskel ved en offensiv mod velfærden, mod miljøet og mod flygtningene, som har overgået vores værste forventninger

Stort set alt det, Enhedslisten trods alt fik igennem er rullet tilbage. Det kan vel godt kalde et kvalitetsstempel på vores politik.

Den parlamentariske opposition har været svag. Kun Enhedslisten har stået konsekvent fast. SD og RV har på store områder støtte regeringens politik. SF og Alternativet har indgået små, men dyre aftaler med regeringen.

Det er næsten glemt, at valget blev et stort nederlag for de partier, der gik ind for skattelettelser og nedskæringer på velfærden. Velfærdsflertallet har vi ikke set meget til efter valget.

Finanslovsaftale og budgetlove med krav om store besparelser i kommunerne taler deres tydelige sprog. Afsløringen af DF’s sande karakter burde være tydelig  for enhver.

Flygtningepolitikken er den anden store katastrofe. Stramning på stramning –  i stedet for en offensiv for et internationalt samarbejde om en ansvarlig og solidarisk politik og støtte til de kræfter – f.eks. kurderne – der kan løse problemerne i nærområderne. Desværre har Socialdemokraterne på dette område næsten entydigt tilsluttet sig regeringens og DF’s politik

Fagbevægelsens top synes mere optaget af at komme i trepartsforhandlinger med regeringen end af at yde modstand mod dennes politik.

I Aalborg ser det bedre ud. Flere års nedskæringsforlig blev i år erstattet med et forlig med små forbedringer. Sådan så det ikke ud, de vi så det første forslag til budget. Men det lykkedes i samarbejde med andre partier, faglige organisationer og aktive borgere at få fjernet forringelser og sikret enkelte forbedringer i form af investeringer i sårbare børn og familier, indsatsen for de arbejdsløse og miljøet. Til gengæld blev højrefløjens krav om skattelettelser til erhvervslivet afvist. Det gør en forskel, når Enhedslisten er med i et budgetforlig. Vi er glade for det samarbejde vi i det foregående år har haft med Socialdemokraterne og andre partier i byrådet – og ikke mindst vores tætte samarbejde med en række faglige organisationer og aktive foreninger og bevægelser her i byen.

Vi var med til at få letbaneprojektet igennem både i byråd og folketing. Desværre fjernede valget flertallet i folketinget, men vi fortsætter vores arbejde for at sikre et massivt grønt løft af den kollektive trafik i Aalborg.

Vi sikrede flertallet for, at kommunen kunne overtage Nordkraft. Nu står vi overfor en stor opgave med at sikre en grøn omstilling af dette, hvor vi springer biomassen over og går direkte til de rigtige løsninger baseret på vind- og solenergi.

Vi har også sørget for, at der i Aalborg Kommune er modstand mod forslag om forringelser af velfærden – også de forringelser, som rammer ældre mennesker og mennesker med handicap som følge af de forlig, de øvrige partier har indgået. Vi har kritiseret byplanlægningen når hensynet til investorer og (rige) enkeltpersoner sættes over hensynet til helheden, som det desværre ser ud til at ske i Gug Alper. Så vi har også sikret, at der i dag er en rød opposition i byrådet. For os går resultatorienteringen og principfasthed hånd i hånd.

Året i år byder på store udfordringer. Regeringen har spillet ud med krav om massive besparelser på kommunernes (og regionernes) velfærd. Derfor vil vi sætte maksimalt fokus på økonomiforhandlingerne mellem regeringen og KL til sommer. Det bliver helt afgørende at forhindre, at KL indgår en aftale med regeringen, hvor man accepterer kravet om et omprioriteringsbidrag på 1 procent om året. Aalborg Kommune får flere opgaver i de kommende år. Kvaliteten i vores skoler, daginstitutioner, ældreplejen m.v. skal løftes – ikke forringes. Fattige mennesker i Aalborg skal have mere ikke mindre støtte. Der skal stadig være penge til investeringer i miljø – ja vi vil også have et kulturliv i Aalborg. Det kræver flere – ikke færre penge.

Omprioriteringsbidraget kan fjernes. Kommunernes økonomi kan sikres, men det kræver aktiv indsats. Fagforeningen, offentligt ansatte, borgerne i Aalborg må gå sammen med venstrefløjen i byen om at lægge et massivt pres på KL, på regeringen, på Socialdemokraterne, DF og RV for at få dem til at kræve dette. Jeg tillader mig at forvente, at vi i denne sag kan regne med både Alternativet og SF. Jeg håber også, at vi i denne sag vil hære positive signaler fra fagtoppens side. Det skylder de deres medlemmer.

Vi vil i foråret bruge rigtig mange kræfter på denne opgave. Jeg håber og tror på, at vi kan gøre det i samarbejde med alle dem vi i det daglige arbejder tæt sammen med i Aalborg. Vi får brug for sammenhold og aktivitet, hvis vi skal lykkes med dette.

Men det er også dette sammenhold og den styrke vi kan opnå i denne kamp, at vi kan genskabe troen på, at fællesskabet er det, der skal bære i Aalborg og i Danmark i årene fremover.

Vi skal holde fast i, at i Aalborg er vi i stand til at tage mod flygtninge og behandle dem ordentlige og respektfuldt. Vi skal have fokus på at give dem en meningsfyldt hverdag. Mulighed for arbejde og uddannelse er vigtige elementer, men vi skal også hjælpe dem ind i de fællesskaber, der findes i vores land uden for disse områder. Så bliver vi sikkert også i stand til at overvinde kulturelle forskelle på en god og respektfuld måde. Også dette kræver deltagelse af os alle. Fællesskabet indeholder også her løsningen

Godt nytår og god kamp fremover – der bliver brug for os alle.