Øget støtte til udsatte

Øget støtte til udsatte

  • Udsattedagen i Aalborg i dag afvikles i en situation, hvor uligheden og fattigdommen vokser i Danmark. Det betyder, at flere og flere mennesker presses ud i næsten håbløse situationer. Der skal gøres op med den politik, der skaber øget fattigdom, men vi har også brug for en forstærket indsats i forhold til de mennesker, som i dag kan karakteriseres som særligt udsatte, udtaler Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Byråd.

Derfor benytter Enhedslisten udsattedagen i Aalborg til at stille en række forslag på dette område, som vi også vil fremlægge i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger.

  • Der skal være plads til de udsatte på byens pladser og torve.
  • Flere bænke og borde og specielle områder målrettet de udsatte borgere med toiletter og mulighed for komme i læ for vind, regn og kulde.
  • Flere billige og “skæve boliger”. Der skal være et boligtilbud til alle.
  • Alle der ønsker det skal tilbydes misbrugsbehandling.
  • Vi skal have flere medarbejdere i opgangsfællesskaberne og i gadeteamsene.
  • Mennesker skal visiteres til pension og fleksjob uden unødvendige forsinkelser og urimelige aktiveringskrav.
  • Kommunen skal arbejde for et rummeligt arbejdsmarked, flere socialøkonomiske virksomheder, selv påtage sig et ansvar på de kommunale arbejdspladser og inddrage de private virksomheder.
  • Den forebyggende indsats over for unge skal styrkes.
  • Hjemløse unge skal have særlige tilbud om boliger og anden hjælp.

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf.: 3167-5008