Økologisk målsætning skal skærpes og udvides med klimamålsætning

  • Det skyldes en flot indsats af medarbejderne i de kommunale køkkener, at vi i disse køkkener er kommet over målsætningen om 60 procents økologi i 2021. Det er ikke mange år siden den daværende konservative Rådmand for Ældreområdet forsøgte at få dette område undtaget fra kravet om 60 procents økologi, fordi han mente, at det var umuligt at nå uden store prisstigninger på maden. De dygtige medarbejdere i Madservice har med en økologiprocent på 67,1 procent uden ekstraordinære prisstigninger vist, at han havde uret, udtaler Per Clausen, Rådmand for Miljø og Energi i Aalborg Kommune (Enhedslisten
  • Resultaterne viser, at vi kan komme. endnu højere op. Derfor bør der opstilles nye ambitiøse mål. Enhedslisten foreslår, at det nye mål bliver, at vi om 5 år har en økologiprocent på 90 og at vi i samme periode reducerer de kommunale køkkeners klimapåvirkning med 25 procent. Det betyder, at vi skal fortsætte udviklingen med at reducere madspild og brugen af kød i de kommunale køkkener. Til gengæld viser resultaterne fra de steder, hvor man er kommet længere, at disse ambitiøse mål er realistiske, fortsætter Per Clausen.
  • Det forudsætter imidlertid inddragelse af medarbejderne i køkkenerne og brugerne af de kommunale køkkener, så disse kan inddrages aktivt i den fortsatte udvikling. Det vil Enhedslisten foreslå, at der afsættes midler til ved de kommende budgetforhandlinger, slutter Per Clausen.

Yderligere kommentarer:
Per Clausen,
Tlf.: 31 67 50 08