Oppositionen ligger til venstre

Byrådsmødet den 25. februar bekræftede, at det er Enhedslisten, der udgør oppositionen i Aalborg Byråd – ikke Venstre og De Konservative.

Det startede med, at byrådets flertal vedtog, at der også i udarbejdes et såkaldt Moderniserings- og effektiviseringskatalog i år.

Fælles Skabelon Til Brug For Udvalgenes Arbejde Med Moderniserings Og Effektiviseringskataloget For 2020.

Vi foreslog, at man ventede, indtil man kendte Aalborg Kommunes økonomi for 2020, før man besluttede at udarbejde sådan et katalog. Det blev afvist. Så foreslog vi, at man skulle udarbejde et reelt moderniserings- og effektiviseringskatalog, som ikke måtte indeholde serviceforringelser eller yderligere belastninger af medarbejderne. Det blev også afvist. Så nu ved vi, at det de øvrige partier vil have, er et sparekatalog.

Se debatten her

Herefter forsøgte vi at få Kildeparken med i fredningen af byparker i Aalborg. Oprindelig have By- og Landskabsudvalget foreslået, at Skanseparken, Østre Anlæg og Kildeparken skule fredes. Det skulle ske på en sådan måde, at disse parker stadig kunne bruges af byens befolkning i nogenlunde samme omfang som hidtil, men at man skule sikre sig, at de ikke udsættes for et så stort pres, at de ødelægges. Det er ikke mindst en trussel for Kildeparken, hvor de gamle store træer risikerer at gå til, fordi deres rødder ødelægges. Kildeparken blev pillet ud af forslaget – ikke efter behandling i By- og Landskabsudvalget, men fordi borgmesteren og Venstres politiske leder (Mads Duedahl) besluttede det på et lukket møde. Vi kritiseres både forløbet og beslutningen, men alle andre partier stemte imod vores forslag om at tage Kildeparken med igen. Herefter stemte vi for fredningen af Skanseparken og Østre Anlæg. Det er under alle omstændigheder en visionær og vigtig beslutning.

Fredningsforslag For To Byparker I Aalborg Kommune Skanseparken Og Østre Anlæg

Se debatten her

Til sidst havde vi stillet et forslag om at rulle en besparelse, som målrettet rammer nogen af de mest udsatte børn og unge og deres familier tilbage. Indsatsen bliver omstruktureret i august 20, men inden denne omstrukturering sker, nedsætter man den socialpædagogiske indsats over for disse børn med 15 procent.

Godkendelse Af Forslag Fra Enhedslistens Byrådsgruppe Vedrørende Tilførelse Af Midler

Dette forslag afviste de øvrige partier at forholde sig til. Borgmesteren forklarede, at når man ikke var med i budgetforliget kunne man ikke forvente at få sådanne forslag behandlet seriøst. Det var der opbakning til hos de øvrige partier. Formålet var nok at ramme os, men de reelle ofre bliver de mest udsatte børn og unge i vores kommune. Skammeligt synes jeg.

Se debatten her

Per Clausen, gruppeformand, Enhedslisten Aalborg