Ordinær generalforsamling, lørdag den 27. juni 2020 – klokken 11.00 – 15.00

Generalforsamlingen holdes i medborgerhuset i foredragsalen, som ligger i stuen.

Der er også muligt at deltage online, hvis man ønsker det, skriv til Rasmus på [email protected]

Vi vil gerne have at du tilmelder dig til Rasmus på [email protected]

Navnerunde 

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Beretning.
  1. Afdelingsbestyrelsen
  2. Kommunalpolitisk baggrundsgruppe, se bilag:
   Beretningen for Kommunalpolitisk Baggrundsgruppe (KBG) 2019-2020
 3. Godkendelse af det reviderede regnskab:
  1. Regnskab 2019
 4. Indkomne forslag og vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år
  1. Proces for valg af spidskandidater til kommunalvalget 2021, se bilag:
   Valg af spidskandidater til kommunalvalg 2021
  2. Forslag om Rød Fond Aalborg, se forslaget her: Rød Fond Aalborg
  3. Arbejdsplan for kommunalpolitisk baggrundsgruppe, se bilag:
   Forslag til arbejdsplan for kommunalpolitisk baggrundsgruppe (KBG)
  4. Arbejdsplan for afdelingen, se bilag:
   Forslag til arbejdsplan Enhedslisten Aalborg 2020-2021
 5. Budget for det kommende år:
  1. Budget 2020 og regnskab 2019
 6. Valg af afdelingsbestyrelse (se bilag a), kommunalpolitisk baggrundsgruppe (se bilag b), repræsentant til regionsbestyrelsen og revisor.
  1. Vær med i bestyrelsen
  2. Den Kommunalpolitiske BaggrundsGruppe (KBG) har brug for dig
 7. Eventuelt.