Plads til vild natur

Plads til vild natur

Af Nicolai L. Sejrup, anlægsgartner og Anna Aaen, biolog – begge opstillede for Enhedslisten til kommunalvalget.

I byerne er naturen flere steder reduceret til mælkebøtterne mellem fliserne og en friseret græsplæne i parken. Naturen er presset – men Enhedslisten i Aalborg har en plan.

Naturen kan noget særligt og har stor betydning for vores livskvalitet og sundhed. Derfor er det også vigtigt, at vi alle sammen kan opleve en rig natur i vores nærområde. Uanset om man bor i Aalborg Øst eller i Kongerslev – uanset om man bor på landet eller i byen.

Byparker med mere vildskab

En park kan og skal være mange ting. Én ting er, at der er flotte områder med diverse udenlandske træer og formklippede buske. Men en rigere natur behøver ikke være en stor pladskrævende skov. Natur kan også være at tage en del af de bynære parker og gøre dem vildere. Lade græsset gro, plante naturlige hjemhørende træer og andre planter – og så ellers lade magien komme med tiden. Samtidig er det helt nærliggende at benytte større dele af de bynære parker til at plante træer og buske med spiselige frugter.

Mere skov og allemandsret

Størstedelen af de skove, vi har tilbage, er produktionsskove. Her står træerne i strømlinede rækker, og arterne er få. Hvis vi skal have biodiversiteten og magien tilbage i vores skove, skal vi have mere urørt skov med store græssende planteædere, lysåbne arealer og gerne i store, sammenhængende områder. De fleste naturområder i Danmark er i dag reduceret til små områder, godt spredt over hele landet. I Enhedslisten ønsker vi, at flere af disse områder bliver bundet sammen, og vi derved udbygger arealerne.

I Aalborg kommune er kun ca. 8 % af arealet skov – på landsplan er det 14 %. Det skal vi gøre bedre, og af samme grund har det de sidste 4 år været et stort ønske for Enhedslisten at afsætte penge til mere skovrejsning. Det lykkedes at få afsat 2 mio. på budgettet for 2018, men det er stadig ikke nok.

Skal alle have glæde af naturen, må flere naturområder gøres tilgængelige. Der bør derfor indføres en dansk version af den svenske ’allemandsret’. Det skal være tilladt at færdes mere frit, og ordningen med fri teltning, der fungerer i statsskovene nu, skal i højere grad muliggøres i kommunale såvel som private skove.

Restrup Enge, Aalborg