Planstrategi og nye lokalplaner i Østre Havn og Vestbyen

Byrådsmødet den 21. oktober 2019 blev afholdt dagen før budgetforhandlingerne. Alligevel var der flere længere debatter om vigtige spørgsmål for byens udvikling. På mødet vedtog et enigt byråd en ny Planstrategi.

Læs planstrategien her.

I processen har vi fået sat en række vigtige aftryk på strategien. Borgerinddragelse fremhæves nu før etableringen af alliancer med investorer m.v. og der peges på behovet for nye modeller for borgerinddragelse. Bæredygtigt byggeri og cirkulær økonomi spiller også en central rolle i strategien. Der lægges op til at prioritere byudviklingen med f.eks. rækkefølgeplanlægning, sådan at borgere og byråd får større mulighed for at præge udviklingen og magten ikke totalt overlades til investorerne.

Vi finder, at det er positivt, at der er fokus på miljø, klima og social bæredygtighed, borgerinddragelse og god kollektiv trafik i hele kommunen. Vi er glade for, at det fremhæves, at der skal bygges boliger for alle indkomstgrupper. Vi savner en præcisering af, at byfornyelse og byfortætning skal ske på en måde, som respekterer behovet for grønne områder og byrum med menneskelig udfoldelse.

Helt afgørende bliver det imidlertid, at Planstrategien bliver anvendt konkret som et styrede redskab i Aalborg Kommunes byudvikling. Hvis den gør det, kan mandagens byrådsmøde komme til at spille en vigtig og positiv rolle for Aalborg Kommunes udvikling.

Se debatten her.

Byrådet vedtog også en ny lokalplan for et område i Østre Havn

Læs lokalplanen her.

Denne lokalplan giver mulighed for at bygge højere end i den oprindelig lokalplan. Ser i lyset af at lægges op til et varieret bygger, som giver plads til mulighed for, sollyset kan trænge igennem og at investorerne også forpligter sig til at etablere Østre Havnepark, valgte vi i Enhedslisten at stemmer for at sende planen i høring.

Se debatten her.

Derimod afviste vi forslaget til lokalplan, som skal give mulighed for at bygge boliger på den grund i Vestbyen, hvor Aldi lå tidligere.

Læs lokalplanen her.

Planen har været længe under vejs og der er sket en række forbedringer i forhold til investors oprindelige planer. Parkeringen er kommet under jorden og facaderne. mod gaden er blevet tilpasset de omkringliggende bygninger. Vi mener imidlertid stadig, at der bygges alt for højt og tæt i gården og stemte derfor imod.

Se debatten her.

Per Clausen