Politikerlønningerne er rigeligt høje

Udtryk for pamperi og grådighed?

Endnu en gang ser vi, at borgmestre og andre fuldtidspolitikere oveni deres politikerløn får ekstra løn fra bestyrelses- og formandsposter, som de er udpeget til gennem deres poster som politikere.

Det er udtryk for pamperi og grådighed!

Politikerlønningerne er rigeligt høje, og de er oveni købet blevet hævet med mere end 30% inden for de seneste år.

Jeg er glad for, at det tidligere på året lykkedes for Enhedslisten Aalborg at samle flertal bag, at der (selvfølgelig) ikke skal betales ekstra løn til borgmester og rådmænd, når vi varetager bestyrelsesarbejde i kommunens selskaber. Dette har hele tiden været praksis i de kommunalt ejede energiselskaber, hvor jeg er bestyrelsesformand.

Jeg har frabedt mig ethvert formandshonorar, da jeg mener, at jeg er rigeligt aflønnet som rådmand (min rådmandsløn betaler jeg i øvrigt knap 140.000 kr. af årligt i partiskat, og hvis jeg havde fået løn for mine formandsposter, ville hver en krone også havne i Enhedslistens partikasse i form af partiskat, så det er Enhedslisten og ikke mig, der mister penge på det).

Jeg er rigtig glad for, at Enhedslisten har fremsat et forslag om, at der skal loft over politikerlønningerne. Det kan sagtens give god mening, at f.eks. en borgmester varetager en bestyrelsespost, men så skal det være, fordi det giver mening – ikke for pengenes skyld.

Mange tak til Pelle Dragsted for at tage den op og foreslå aalborgensiske tilstande i resten af landet!

For et par år siden nedsatte folketinget en ekspertgruppe, Vederlagskommissionen, der skulle komme med forslag til løn og pensionsvilkår for fuldtidspolitikere. Kommissionens foreslog at sætte borgmestrenes lønninger op, men til gengæld skulle de ikke kunne tjene ekstra penge på bestyrelsesarbejde, da disse indtægter efter ekspertgruppens mening fremover skulle modregnes i lønnen. Så skete der bare det, at et flertal i folketinget fulgte vederlagskommissionens ene anbefaling og satte lønnen op for borgmestrene. Men den anden anbefaling – nemlig at andre honorarer så skulle modregnes i lønnen – blev "glemt". Ret absurd.Folketinget har i dag behandlet et forslag fra Enhedslisten om, at den anden anbefaling også gennemføres. Det var der ikke flertal for. Men indtil vi får flertal for denne ændring, kan du i mellemtiden spørge din lokale borgmesterkandidat, om de lige som Enhedslisten vil frasige sig de ekstra indtægter.

Slået op af Rune Lund i 7. november 2017

https://www.dr.dk/nyheder/politik/kv17/flere-borgmestre-og-en-regionsraadsformand-tjener-mere-end-loekke