Aalborg kan og bør flytte penge fra anlæg til drift

Pressemeddelelse: Aalborg kan og bør flytte penge fra anlæg til drift

Enhedslisten har peget på at en stor del af de planlagte besparelser på driften i Aalborg Kommune i budgetforslaget for 2017 kan fjernes ved at flytte penge fra anlæg til drift. De seneste tal fra KL dokumenterer, at dette ikke bare er muligt inden for KLs aftale med regeringen, men vil gør det nemmere for at overholde denne. Derfor vil jeg gerne endnu en gang opfordre borgmesteren til at inddrage denne mulighed i sin forberedelse af forhandlingerne om budgettet på torsdag den 29. September, udtaler Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Byråd.

De øvrige partier lægger meget stor vægt på at holde sig inden for KLs rammer for budgetlægningen og derfor forventer jeg, at de også på denne måde vil være med til at hjælpe KL med at overholde aftalen med regeringen. Alt andet vil være fuldstændig ubegribeligt, fortsætter Per Clausen.

De økonomiske rammer for 2017 er uhyre snævre for Aalborg Kommune. Alligevel er Enhedslisten indstillet på at indgå i et budgetforlig, men betingelsen er, at vi får fjernet en række forringelser fra budgettet. Det dokumenterer de nye tal fra KL er muligt, hvis viljen er til stede, slutter Per Clausen.

Yderligere informationer:
Per Clausen
Tlf.: 3167-5008