Enhedslisten foreslår 25 millioner kroner ekstra til specialundervisning i Aalborg

Pressemeddelelse: Enhedslisten foreslår 25 millioner kroner ekstra til specialundervisning i Aalborg

  • På baggrund af den massive kritik af forslaget til ny visitationsmodel til specialundervisningen står det klart, at denne ikke kan gennemføres, uden at det får alvorlige konsekvenser for både børn med særlige behov og resten af eleverne i folkeskolen. Derfor må dette forslag droppes, udtaler Per Clausen, Enhedslistens medlem af Skoleudvalget før dagens møde i dette udvalg.
  • Set i lyset af det stigende antal elever, der visiteres til specialundervisning, er det nødvendigt at tilføre området flere penge. Enhedslisten stiller derfor forslag om, at skoleforvaltningen får 25 millioner ekstra i 2017 til dette formål, sådan at pengene ikke går fra de folkeskoler, som allerede i budgettet for 2017 blev udsat for markante forringelser, fortsætter Per Clausen.
  • Samtidig igangsættes der et analysearbejde for at få afklaret, hvad der er er forklaringerne på stigningen i antallet børn, der har behov for specialundervisning. På baggrund af denne analyse igangsættes der senest i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2018 de nødvendige initiativer, der kan sikre, at vi fremadrettet får en fagligt og pædagogisk forsvarlig løsning, hvor vi også kan sikre, at økonomien hænger sammen, siger Per Clausen.
  • I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2017 er der sket en fatal fejlvurdering af mulighederne for hurtigt at nedbringe antallet af elever, der visiteres til specialundervisning. Derfor er vi nødt til at afsætte flere midler for at løse den akut opståede situation, mens vi 5gennemfører en seriøs analyse af udviklingen på området og hvilke muligheder for handling, der reelt er, slutter Per Clausen.

Enhedslistens forslag

Der gives en tillægsbevilling på 25 millioner kroner til skoleforvaltningen for at dække udgifterne i forbindelse med den øgede visitation til specialundervisning. Bevillingen tages af kassebeholdningen. Frem til vedtagelsen af budgettet for 2018 gennemføres der en undersøgelse af, hvorfor flere børn visiteres til specialundervisning og på baggrund af denne fremlægges der en plan for en både kvalitetsmæssigt og økonomisk holdbar model, som indgår budgetforhandlingerne for 2018.

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf. 31675008