Problemer i Danmarksgade skal løses

  • Det er uholdbart, at beboerne i Danmarksgade skal udsættes for støj og rystelser fra busser, lastbiler og anden trafik. Derfor opfordrer Enhedslisten Aalborg Kommune til at arbejde for indførelse af en hastighedsbegrænsning i Danmarksgade på 30 km/t og et forbud mod, at lastbiler bruger Danmarksgade til gennemkørsel, udtaler Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Byråd.
  • Herudover bør vi, så snart, det er muligt, flytte linje 14 væk fra Danmarksgade og over i Jyllandsgade. Jeg har derfor bedt Rådmand Hans Henrik Henriksen oplyse, hvornår dette kan ske og hvad der kan gøres for at fremskynde dette, fortsætter Per Clausen.
  • På lidt længere sigt må vi drøfte, hvordan den kollektive trafik skal afvikles i Midtbyen, når +bussen bliver indsat og hvordan vi gennem by-logistik kan reducere behovet for kørsel med store lastbiler m.v. i midtbyen, slutter Per Clausen.

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf.: 31 67 50 08