Racisme – et acceptabelt fænomen i Danmark

Racisme – et acceptabelt fænomen i Danmark

Af byrådskandidat: Ditte Marie Gyldenberg Ovesen

Jeg har været meget i tvivl om, hvorvidt jeg skulle dele følgende oplevelse, men har efter mange overvejelser besluttet at gøre det – ikke for at hænge nogen ud, men derimod for at gøre opmærksom på at racisme og diskrimination desværre blot synes at blive et mere acceptabelt fænomen i offentligheden.

I løbet af valgkampen har jeg efterhånden deltaget i en del valgdebatter. Det har samlet set været positive oplevelser, hvor både tonen og retorikken politikerne imellem har været holdt på et professionelt niveau under debatterne.

Dog havde jeg i den forgangne uge en rigtig grim oplevelse, der først og fremmest gjorde mig rigtig vred men mest af alt enormt ked af det.

Til en af valgarrangementerne havde de forskellige partier efter paneldebatten mulighed for at dele valgmateriale og parti-merchandise ud samtidig med, at lytterne kunne cirkulere rundt og snakke med repræsentanter fra de forskellige partier.

Et af partierne havde til dette arrangement medbragt kondomer, hvor der på hver indpakning står:
“[Partiets logo] – en sikker fremtid”.
En af partiets repræsentanter siger så i den forbindelse højt og tydeligt:
“Jeg synes, at de skal deles ud på asylcentrene!”

Hvad er racisme så helt nøjagtigt?

“Racisme er diskrimination eller fordomme baseret på race, hudfarve, afstamning eller national eller etnisk oprindelse. Racisme er udtryk for en racistisk opfattelse eller doktrin. Begrebet kan siges at repræsentere en form for etnisk fordom i en holdning eller tro på, at mennesker er opdelt efter racer, og at forskellige racer er årsagen til forskellen mellem mennesker. Der tilknyttes ofte bestemte karakteri­stika, egenskaber og/eller kapacitet til disse racer.” – Institut for Menneskerettigheder

Når man som repræsentant for et parti deler kondomer ud med tilhørende indpakning: “[Partiets logo] – en sikker fremtid”, og dertil frit ytrer, at disse skal deles ud på asylcentre, er der derfor i dén grad tale om racisme.

Nogle vil nu sikkert argumentere for, at repræsentanten for partiet blot gør brug af retten til ytringsfrihed. Dette er dog (heldigvis) forkert:

“Ytringsfrihed betyder, at man har ret til at sige sin mening på skrift, mundtligt eller gennem kunst. Ytringsfriheden indeholder både retten til at sige noget og til ikke at sige noget. […] Ytringsfriheden er imidlertid begrænset. Det betyder, at domstolene har ret til at straffe udtalelser, som er i strid med forskellige lovbestemmelser. Straffelovens racismeparagraf og blasfemiparagraffen kriminaliserer fx racistiske ytringer og handlinger.” – Institut for Menneskerettigheder

Lad os stå sammen om at komme racisme og diskrimination til livs – det hører nemlig ingen steder hjemme!