Reducer trængslen på vejene i Aalborg i myldretiden

Der er brug for en konkret indsats for at reducere trængslen på vejene i myldretiden i Aalborg Kommune her og nu. Derfor stiller Enhedslisten en række konkrete forslag i Aalborg Byråd.

Forslagene vil udover at reducere trængslen også reducere CO2 udslip og partikelforurening. Mit håb er, at vi kan få en fordomsfri drøftelse af disse forslag, udtaler Per Clausen, fungerende rådmand for Miljø og Energi i Aalborg

Enhedslisten foreslår, at Aalborg Kommune tager følgende initiativer:

  • En systematisk indsats for at sprede myldretidstrafikken. Aalborg Kommune og regionen kan gå i spidsen med fleksible mødetider på arbejdspladser og institutioner og drøfte problemstillingen med de faglige organisationer og private virksomheder.
  • Give bedre muligheder for hjemmearbejde og invitere regionen og private virksomheder til et samarbejde om dette.
  • Understøtte samkørsel blandt andet ved at Aalborg Kommune påtager sig en forpligtelse til at facilitere dette i samarbejde med regionen og interesserede private virksomheder
  • Understøtte anvendelse af delebiler – blandt andet ved at undersøge mulighederne for at stille Aalborg Kommunes biler til rådighed, når de ikke bruges af kommunen.
  • Fremskynde etableringen af en færgeforbindelse mellem Stigsborg og Musikkens Hus
  • Undersøge mulighederne for at forbeholde kørsel i nogen bilbaner for kollektiv trafik og personbiler med mindst 3 personer.
  • Alle kommunale arbejdspladser skal have en plan for, hvordan de understøtter anvendelsen af cykel og kollektiv trafik i forbindelse med arbejde og uddannelse og etablere et samarbejde med regionen og interesserede private virksomheder om dette.
  • Opfordre alle skoler og institutioner til at udarbejde en handleplan til, hvordan de kan reducere bilkørsel til og fra denne.
  • En dialog med Vejdirektoratet om initiativer og ændringer i afviklingen af trafikken på motorvejene i forbindelse med krydsningen af Limfjorden samt vejene op til og væk fra denne. Herunder vurdering af mulighederne og udfordringerne ved lavere hastigheder.

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf.: 31 67 50 08