Sænk farten på motorvejene ved Aalborg 

Enhedslisten i Aalborg Kommune foreslår, at bilernes hastighed på motorvejene i Aalborg Kommune skal nedsættes. Med lavere fart udleder de fleste biler mindre forurening. Samtidig falder støjbelastningen ved lavere fart. Og hertil kommer at risikoen for uheld falder markant ved nedsat fart.

Per Clausen

Hvis vi reducerer farten fra for eksempel 110 km/t til 80 km/t på motorvejene langs de 20 kilometer tættest beboede områder i Aalborg Kommune, så vil de tusindvis af beboere, som kan høre vejstøjen blive mindre belastet. Og de samme borgere og klimaet vil kunne glæde sig over mindre forurening, som vil gavne både aalborgensernes sundhed og klimaet.  Sidst men ikke mindst vil en reduktionen i farten også give mere tryghed på de dele af motorvejen, som ligger tættest på byen og som er præget af fleste sammenfletninger.

Ved kørsel op ad bakke skal farten yderligere ned, da de fleste biler forurener ekstra meget, når de kører hurtigt op ad stejle bakker. Det kunne for eksempel gælde ved opkørslen nede fra bunden af Limfjordstunnelen, hvor farten kunne reduceres til 70 km/t for at begrænse forureningen yderligere.

Hvis hastigheden nedsættes på i alt 20 kilometer motorvej, så vil bilisterne få forlænget deres rejsetid med op til ca. 4 minutter i forhold til tidsforbruget i dag på de i alt 20 kilometer.

Aalborg Kommune ejer som bekendt ikke motorvejene. Derfor kan kommunen ikke fastlægge hastighedsgrænserne. Men kommunen kan gå i forhandling med Vejdirektoratet og politiet om få nedsat hastigheden.

Færdselsloven giver mulighed for at myndighederne kan fastlægge lavere hastigheder ud fra de lokale forhold. §42, stk. 5 i Færdselsloven lyder: ”For en vejstrækning, hvor det ikke vil være forsvarligt eller ønskeligt at tillade kørsel med hastigheder svarende til den generelle hastighedsgrænse, kan der fastsættes en lavere grænse. I tættere bebygget område kan der på tilsvarende måde fastsættes en lavere hastighedsgrænse for et nærmere afgrænset område.

Enhedslisten vil efter Kommunalvalget foreslå Aalborg Byråd, at kommunen snarest kontakter Vejdirektoratet for at få en dialog om mulighederne for at nedsætte hastighedsgrænserne på udvalgte dele af motorvejene omkring Aalborg og Nørresundby.  Mon ikke Vejdirektoratet vil være positiv for disse forslag, som jo også kan medvirke til at bidrage til Folketingets klimamål.

Per Clausen
Gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Byråd