Sejr for forældre og børn

I 2017 lykkedes det os sammen med aktive forældre, lærere og pædagoger at forhindre, at der blev indført et nyt system for finansiering af inklusion og specialundervisning, som ville give skolerne et stærkt økonomisk incitament til at beholde så mange børn, som muligt, i almenskolen.

Frygten var, at det ville føre til, at økonomien ville blive afgørende for, hvilke tilbud eleverne ville få – i stedet for en faglige vurdering med udgangspunkt i børnenes behov. I forbindelse med budgetforliget for 2018, fik vi sikret specialundervisningen et løft på 25 millioner kroner.

I april 2018 blev der i forlængelse af dette igangsat en proces med inddragelse af alle relevante parter for at forsøge at udarbejde en ny model for inklusion i folkeskolen og visitering til specialundervisning. Ud af dette kom der en række gode forslag, som kan gøre folkeskolen mere rummelig og bedre tl at inkluder alle elever. Desværre var der også forslag, som umiddelbart ville føre til besparelser på nogle specialtilbud og og lukning af indskolingsklasser på Tornhøjskolen og Nr. Uttrup Skole. I det første udkast var der også nogle måltal, som lagde op til en voldsom reduktion i antallet af specialtilbud.

Disse forslag blev i to omgange afvist af Skoleudvalget. Medvirkende til dette var igen aktive forældre, lærere og pædagoger. Så vi har her et tydeligt eksempel på at folkelig deltagelse og aktivitet nytter.

De forslag, der nu sendes i høring, indeholder efter min opfattelse mange gode forslag, men vi skal naturligvis lytte til høringssvarene. Herudover er der også brug for at sikre, at der er de nødvendige ressourcer til rådighed for at gennemføre en investering i dette område. Det er en forudsætning for, at indsatsen kan lykkes, så vi kan få en mere rummelig folkeskole og sikre, at alle børn får det tilbud, de har brug for.

Læs referatet her

Per Clausen