Skab en Klima-Alliance i Aalborg Kommune

 • Klimaforandringerne bliver tydeligere og tydeligere og kommer tættere og tættere på vores hverdag.
  FN’s sidste klimarapport understreger, hvor alvorlig situationen.
  Aalborg Kommunes arbejde med grundlaget for Aalborg Kommunes klimahandlingsplan har afsløret, at det bliver rigtig svært at nå målet om en 70 procents reduktion af CO2 udslippet i 2030. Der er brug for en markant indsats, hvor alle gode kræfter i Aalborg Kommune går sammen.
  Derfor foreslår Enhedslisten nu, at der etableres en klimaalliance i Aalborg Kommune, udtaler Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Byråd.
 • Denne alliance skal inddrage alle, som vil forpligte sig til at gøre en konkret indsats for at nå vores CO2 reduktionsmål.
  Det gælder virksomheder inden for alle brancher, institutioner, faglige organisationer, miljøorganisationer m.v. Disse skal frem til juni 2022, hvor Aalborg Byråd skal vedtage Aalborgs Klimahandlingsplan, fremlægge deres bud på, hvad de kan og vil gøre for at sikre, at Aalborg Kommune når i mål i 2030, fortsætter Per Clausen.
 • Vi kan hente inspiration i de klimapartnerskabsaftaler, som Aalborg Kommune har indgået med boligforeningerne Himmerland, ”PlusBolig” og ”Alabu”, hvor de har forpligtet sig til at nedbringe deres CO-udslip med 70 procent.
  Klimaalliancen skal administrativt og fagligt understøttes af Aalborg Kommune, som også forpligter sig til at gennemføre forandringer i kommunens drift og i de kommunalt ejede selskaber, som mindst svarer til en reduktion af CO2 udslippet på 70 procent i 2030.
  Sammen kan vi nå målet om 70 procents reduktion i CO2 udslippet for hele Aalborg Kommune, slutter Per Clausen.