Sparekatalog bliver rullet ud i Sundheds- og Kulturforvaltningen

Hvis nogen troede, at Thomas Kastrups sparekatalog for Aalborg stoppede med springvand uden vand og lukning af tre biblioteker, kan de godt tænke om. Hvis vi bare ser på Sundheds- og Kulturforvaltningen område lægges der op til at spare 3 millioner på forringelser af den kollektive trafik. Der skal spares 2 millioner på daghøjskolerne, taksterne i svømmehallerne sættes op med 5 procent og tilskuddet til aftenskolerne reduceres med 0,5 millioner. På kultur og aktivitetshuse lægges der op til at spare 3,5 millioner kroner. Blandt andet forestiller man sig, at er fremover skal opkræves leje for anvendelse af mødelokaler m.v. i Trekanten og Huset.

Kataloget bliver færdigbehandlet på mødet i Sundheds- og Kulturudvalget den 23. maj. Heldigvis bliver Sparekatalogets endelige skæbne først afgjort ved budgetforhandlingerne til efteråret. Så der er tid til at protestere og at påpege urimelighederne. Husk at dette katalog fremlægges på tidspunkt, hvor vi i Danmark er rigere end nogensinde.