Stor interesse for Sygehus Nord-grunde fremtidige anvendelse

Med 40 deltagere viste Enhedslistens offentlige Zoom møde (18.02.21), at der er stor interesse hos borgerne for at få indflydelse på, hvordan Sygehus Nord-grunden skal anvendes i fremtiden. Mødet viste også, at der er stor interesse for at sikre, at området giver gode muligheder for alsidige aktiviteter. Mange pegede på behovet for grønne områder, bynatur, kulturelle oplevelser, kreative miljøer m.v., som et vigtigt supplement til boliger.

Diskussionen om højhusets fremtid fyldte en hel del i debatten. De fleste mente, at det burde bevares – både ud fra miljø, ressource og klimamæssige argumenter og ud fra kulturhistoriske argumenter. Der var mange forslag til anvendelse, som i forhold til de to nederste etager koncentrerede sig om kreative værksteder, kreative erhverv, butikker, mødelokaler, udstillingssteder, muligheder for performancekunst m.v. Her blev det også fremhævet, at byggeriet er meget handicapvenligt, så der er god fremkommelighed for alle borgere.

I resten af højhuset mente de fleste, at man godt kunne etablere boliger. Der blev peget på, at der er meget højt til loftet på de forskellige etager og at dette giver nogle meget gode muligheder for at udnytte disse. Alle var enige i, at der skulle være fokus på at sikre, at lejlighederne blev til at betale og at der kom meget fokus på at kombinere relativt små lejligheder med gode fælles faciliteter. Behovet for mangfoldighed i beboersammensætningen blev også nævnt – herunder muligheden for at etablere seniorbofællesskaber og andre boligfællesskaber. Andre pegede på en alternativ anvendelse af højhuset til kontorer, foreninger og lignende.

Aalborg Kommune – fordebat – februar 2019

I forlængelse af denne debat blev der peget på at inddrage hele området i diskussionen – herunder også det areal, som Aalborg Kommune ejer ved Gåsepigen og som i dag rummer en parkeringsplads. Der var enighed om, at overfladeparkeringen skal væk. Nogen talte for en løsning, hvor antallet af parkeringspladser reduceres og at man i stedet for satser på god adgang til delebiler som et supplement til kollektiv trafik, cyklisme og gang.

Inddragelsen af det kommunalt ejede areal giver mulighed for at få plads til en bypark og sikre bynatur og biodiversitet i området. Der var enighed om, at bebyggelsesgraden i området som helhed ikke må blive større end den er i dag og at bygningerne fra det gamle kommunehospital skal bevares.

Også Reberbanegade blev inddraget i diskussionen. Forpladsen foran højhuset bør omdannes til et grønt område og/eller en legeplads og gaden omdannes til en gågade med adgang for cykler. Der var enighed om at Reberbanegades særtræk skal bevares.

Anna Aaen – kandidat til kommunalvalget 2021

Flere talte for, at der igangsættes en ide- arkitektkonkurrence for at få sat gang i diskussionerne om områdets fremtid på et mere kvalificeret grundlag. På mødet meldte flere af deltagerne sig også til en arbejdsgruppe, som arbejder videre med de ideer, som kom op på mødet. Der var enighed om, at vi skal forsøge at inddrage Vestbyens og Midtbyens Samråd i det videre arbejde.

Enhedslistens medlem af By- og Landskabsudvalget, Anna Aaen, som havde lagt op til debatten, samlede også op på den.

Enhedslistens Kommunalpolitiske Baggrundsgruppe vil nu drøfte, hvordan vi i Enhedslisten følger op på mødet.

Per Clausen