Strejke og lockout i Aalborg Kommune

Strejke og lockout i Aalborg Kommune

Nyhedsmediet, “Altinget“, har lavet samlet opdatering for hvor og hvem der bliver omfattet af strejke og lockout.

Altinget” skriver i deres artikel: “Lønmodtagernes strejkevarsler er strømmet ind til arbejdsgiverne, siden forhandlingsfællesskabet fredag den 2. marts udsendte en konfliktvarsel. Strejken kommer ifølge lønmodtagernes repræsentanter til at omfatte omkring 100.000 ansatte i den offentlige sektor.

De mange strejkevarsler har ført til, at Finansministeriet, Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner som modsvar har varslet en lockout af cirka 440.000 offentligt ansatte.

Lockouten kan træde i kraft 10. april, hvilket er 6 dage efter, at de faglige organisationers strejke kan begynde.

Flere af de konkrete arbejdspladser på det kommunale, regionale og statslige område, der vil blive omfattet af en potentiel strejke og lockout, er allerede fastlagt. Via nedenstående links kan du se, hvordan det rammer arbejdspladserne i din kommune fordelt på de fem regioner:

Artiklerne opdateres løbende (i Altinget) i takt med, at organisationerne offentliggør flere oplysninger om, hvilke arbejdspladser der er udtaget til lockout og strejke.

Du kan se de specifikke afdelinger på de enkelte arbejdspladser, som omfattes af konflikten gennem nedenstående links til organisationernes hjemmesider:

 

Tekst: ,