Styrk samkørsel og kollektiv trafik og gør Egholm-motorvejen overflødig

Tomme bilsæder fylder i Limfjordstunnelen – samkørsel kan gøre ny Egholm-motorvej overflødig.

En helt ny trafiktælling fra 29. maj 2019 viser, at mere end 8 ud af 10 personbiler, der kører på motorvejen lige efter Limfjordstunnelen på Nørresundby-siden, kun har føreren af bilen i kabinen. Kun knap 2 % af personbilerne har tre eller flere personer i kabinen.

Vores lokale trafiktælling viser, at Limfjordstunnelen har rigelig kapacitet til at fragte mange flere mennesker. Hvis vi udnytter pladsen i bilerne blot en anelse bedre, så behøver vi ikke at udvide med endnu en vejforbindelse over Limfjorden. Og hermed kan vi spare samfundet for milliarder af kroner, skåne miljøet for røg og borgerne for støj, konkluderer Peder Hvelplund, folketingskandidat for Enhedslisten i Nordjylland.

Vores måling viser desværre det samme resultat som mange landsdækkende tal: Hver bil transporterer oftest kun en enkelt bilist.Vi vil vi Enhedslisten opfordre vejmyndighederne til at få gennemført grundige trafikmålinger, som viser ikke blot hvor mange køretøjer, men også hvor mange mennesker, der kører gennem Limfjordstunnelen, argumenterer folketingskandidaten fra Enhedslisten.

Tankevækkende ressourcespild
Som politiker er det tankevækkende at opleve, at flere partier ønsker at investere milliarder i en ny motorvej over Limfjorden via Egholm, når kapaciteten i form af tomme bilsæder slet ikke er udnyttet i den nuværende tunnel. De såkaldt økonomisk ansvarlige politikere plejer ellers nok at være påpasselige med de offentlige midler og sikre at kapaciteten udnyttes godt før der bygges nyt. Det gælder for eksempel, at pladser i børnehaver, skoler, sygehuse og plejehjem skal udnyttes til bristepunktet før politikerne vil investere i udvidelser. Men når det kommer til nye veje til bilisterne, så planlægger selvsamme politikere at etablere en helt ny motorvejsforbindelse til 8-10 milliarder kroner uden at man i forvejen undersøger hvor mange ledige sæder, der faktisk findes i de biler, som i dag kører på strækningerne, lyder det undrende fra folketingskandidat Peder Hvelplund fra Enhedslisten.

Samkørsel og bustrafik kan løse udfordringerne
Enhedslisten har en lang række andre alternativer, som vil kunne løse problemerne og samtidig skåne miljø og klima:

Med samkørsel kan vi samle flere passagerer i bilerne frem for at de fleste biler kører med 2-4 tomme sæder. Til det formål kan vi bruge de nye sociale medier, hvor bilister kan arrangere samkørsel via Apps m.v. Arbejdsgiverne kan også aktivt støtte initiativer for at arrangere samkørsel for deres medarbejdere. Vejmyndighederne kan også etablere flere pendlerpladser, hvor bilister kan mødes og samles i færre biler. Endelig kan vi udvide den kollektive trafik: Blot nogle få busser kan aflaste tunnelen for hundreder af biler i myldretiden, argumenterer Peder Hvelplund ud fra den aktuelle trafiktælling.
Enhedslisten vil nu i Folketing og byråd arbejde for at myndighederne gennemfører grundige trafiktællinger, som måler antal passagerer og ikke kun antal biler. Disse målinger bør ifølge partiet sammen med miljøundersøgelser danne beslutningsgrundlag for om nye veje som etableres.

Fakta om undersøgelsen:
Tællingen foregik onsdag d. 22. maj 2019 kl. 07.00 – 11.00 ved den Nordjyske Motorvej i Nørresundby i området, hvor Østre Fælledvej via en bro føres over motorvejen. To trafiktællere fra Enhedslisten i Nordjylland talte 4722 personbiler.

Tællingen viste følgende resultat:

Personer i bilen Antal biler Procent
1 3.997 84,65
2 644 13,64
3 68 1,44
4 13 0,28
4.722 100,00

Interesserede kan få mere at vide om målingen ved at kontakte kandidat til Folketingsvalget for Enhedslisten:
Peder Hvelplund
peder.hvelplund@ft.dk
Telefon: 61 62 32 31