Svigtende jobskabelse løses ikke ved massive besparelser på beskæftigelsesindsatsen

  • I Aalborg Kommune har væksten i arbejdspladser i årevis været lavere end i resten af landet og særligt i forhold til de andre store byer. Det kalder på en fælles indsats, men løsningen er i hvert fald ikke besparelser på mellem 64,5 og 111,6 millioner på beskæftigelsesindsatsen, som foreslået af konsulentfirmaet Implement, udtaler Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten. Læs forslag til besparelserne her.
  • Enhedslisten afviser ikke, at der kan ske omlægninger af aktiviteten, eller at der kan være indsatser, som kan lukkes ned (f.eks. anvendelsen af eksterne aktører i jobindsatsen), men grundlæggende afviser vi disse forslag, fortsætter Per Clausen.
  • Årsagen til udfordringerne for Aalborg er, at der skabes for få arbejdspladser og helt urealistiske forventninger til beskæftigelsesudviklingen i budgettet for 2019. Påstandene om at udviklingen af dimittender er overraskende højt passer heller ikke. Borgmesteren har år efter år jublet over det stigende antal studerende i Aalborg – og så kan det jo ikke overraske, at der også kommer flere dimittender, siger Per Clausen.
  • I stedet for hovedløse besparelser på beskæftigelsesområdet, foreslår Enhedslisten en fælles indsats for at øge beskæftigelsen med særlig fokus på at øge andelen af højtuddannede i de nordjyske virksomheder, slutter Per Clausen.

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf. 31 67 50 08