Budgettale 1. behandling 2017 v/ Byrådsmedlem Per Clausen

Vores behandling af Aalborg Kommunes budget for 2017 sker i en situation, hvor skiftende regeringers stramme styring af kommunernes økonomi har ført til, at antallet af ansatte i kommunerne er faldet med over 30.000 medarbejdere siden 2010 og i dag er på et absolut lavpunkt. Siden kommunalreformen i 2007 har der aldrig været så få ansatte i kommunerne.