Enhedslistens indsatser, forslag og resultater i Byrådsperioden 2014 – 2018

Her kan du se en opsamling af indsatser, forslag og resultater af Enhedslistens arbejde i Byrådet siden vi kom ind med tre mandater i 2014.
Om en uge følger vi op med temaside om indsatser, forslag og resultater på det socialpolitiske område.

Budgettale 1. behandling 2017 v/ Byrådsmedlem Per Clausen

Vores behandling af Aalborg Kommunes budget for 2017 sker i en situation, hvor skiftende regeringers stramme styring af kommunernes økonomi har ført til, at antallet af ansatte i kommunerne er faldet med over 30.000 medarbejdere siden 2010 og i dag er på et absolut lavpunkt. Siden kommunalreformen i 2007 har der aldrig været så få ansatte i kommunerne.