Per Clausens tale ved 2. behandling af budgettet i Aalborg Kommune for 2018

Tale ved 2. behandling af budgettet i Aalborg Kommune for 2018

Mange er meget begejstrede for, at det lykkedes borgmesteren at samle alle partier bag budgetforliget. Enhedslisten deler ikke denne begejstring. Vi ville have foretrukket et budget, hvor de økonomiske og politiske muligheder for at lave et ægte velfærdsforlig med fokus på grøn omstilling var blevet udnyttet. Det blev de ikke og dermed fastholdt borgmesteren sin uvilje mod at bruge det lyserøde og lysegrønne flertal i byrådet. Konsekvensen var, at vi ikke, at vi fik et rugbrødsbudget, som Nordjyske skrev, men et franskbrødsbudget med enkelte sunde kerner i.

Alligevel kan der – set i lyset af de forringelser og nedskæringer, som de to budgetforlig, som Enhedslisten ikke var med i, indeholdt, selvfølgelig siges mange pæne ting om dette budget.

Således sikrede vi,  at der er mulighed for at bruge det samme beløb på at støtte mennesker med handicap i 2018, som vi brugte i 2017. Det skyldes dels, at budgettet tilføres nogle midler og at resten kan tages af de midler, der ellers er bundet. Dette var helt afgørende for os, da dette område siden 2014 har gennemført en omfattende omstilling og effektivisering, som har indeholdt gode elementer til gavn for nogen borgere med handicap, men også har lagt et massivt pres på medarbejderne og ført til forringelser i servicen for de særligt udsatte borgere. Resultatet her var vigtigt og vi nåede lige i mål med det, der var vores smertegrænse.

Vi er også meget glade for, at vi fik reduceret stigningen i forældrebetalingen til DUS’erne markant. Det overraskede os lidt, at det ikke var en mærkesag for Venstre, at det ikke skulle være dyrere at være forælder, men sådan er der så meget. Set i lyset af, at der også blev sparet 2 millioner på ledelse i DUS’erne, kan man frygte, at forældrene skal betale mere for mindre og at vi derfor risikerer, at flere forældre fravælger DUS’en – til skade for børnene og den forebyggende indsats. Jeg kan love, at vi vil gøge udviklingen nøje.

Det er selvfølgelig også positivt, at der blev tilført flere penge til folkeskolen. De ekstra 25 milioner til specialundervisningen svarer til, hvad vi foreslog tidligere i år skulle bruges i 2017, så det virker fornuftigt. Det er selvfølgelig også fint at give 6 millioner ekstra til den fagdelte undervisning sammen med nogle små beløb til specielle formål. Dette skal dog ses i sammenhæng med besparelser i budgetforliget for 2017 på 7,5 millioner kroner på den fagdelte undervisning samt tilsvarende besparelser på den understøttende undervisning og tilbuddene til de to-sprogede elever. Så vi er slet ikke færdige med at rydde op efter dette nedskæringsforlig for slet ikke at tale om konsekvenserne af folkeskolereformen og overgrebet på lærernes arbejdstidsregler.

Rigtig godt er det, at vi fik fjernet besparelserne på fritidscentrene, indsatspædagogerne og fik afsat lidt flere penge til de sociale normeringer. Et egentligt løft i normeringerne, må vi så håbe, vi kan komme igennem med på et andet tidspunkt.

Det var rigtig dejlig, at vi fik afsat 1 million til socialt udsatte familiers mulighed for at benytte fritids- og kulturelle tilbud og at der også blev penge til flere legepladser i Midtbyen.

Særlig vigtigt for os, var det, at der blev afsat flere penge til at skabe attraktive pladser for vores udsatte borgere i det offentlige rum.

Vi er også glade for, at vi fik flere penge til den opsøgende indsats i forhold til de udsatte borgere og til bygning af 20 flere skæve boliger. Vi skal have gjort noget for at stoppe væksten i antallet af hjemløse.

Også Nordjysk Fødevareoverskud fik vi afsat lidt penge til.

Set i forhold til medarbejderne i Aalborg Kommune var det flot, at vi fandt de nødvendige midler til at løfte SOSU hjælpere til SOSU assistenter. Det er godt for medarbejderne, men også vigtigt for kommunen, som i fremtiden får hårdt brug for disse medarbejdere. Jeg er også glad for, at vi fik afsat penge til at komme i gang med projekteringen af en ny materialgård. En sådan er helt nødvendig, hvis vi skal bevare den kommunale entreprenørenhed i fremtiden og det er helt afgørende for os. Vi er imod yderligere privatisering og udbud og er glade for, at det lykkedes at afvise alle forslag om dette i forhandlingerne. Det er jo også en slags sejr, når hele højrefløjen skal være med. Næste skridt bliver så at rulle nogen af de udliciteringer tilbage, som allerede er gennemført.

Beslutningen om at afsætte 4 millioner kroner om året til at understøtte etableringen af seniorbofællesskaber vil også få stor betydning for udbredelsen af denne boform i fremtiden. Vi håber også, at vi kan få mere fokus på fælleskabsorienterede boformer målrettet børnefamilier, unge m.v. i fremtiden

Med aftalen om, at der skal udarbejdes helhedsplaner i Vestbyen, Nørresundby m.v. har vi også været med til at sikre, at udviklingen i disse kvarterer baseres på en aktiv inddragelse af borgerne. Det vil være et kolossalt fremskridt.

Vi ville gerne have sikret en bedre løsning for den kollektive trafik i forhold til landsbyer og landdistrikter. Når det ikke kunne lade sig gøre, er jeg glad for, at Venstre kom igennnem med et forslag om at forbedre busdækningen i den sydøstlige del af kommunen.

Der lykkedes også at få afsat lidt flere penge til bedre forhold for cyklisterne og cykelparkering og selv om der er lang vej igen, før vi får et rimeligt forhold mellem investeringer i veje og parkeringspladser for biler og de tilsvarende for cykler, er det da dejligt.

Vi var med til at sikre, at Center for Grøn omstilling kan fortsætte på samme niveau som hidtil i årene fremover. Det betyder blandt andet, at Bæredygtighedsfestivalen og Grøn Butik kan fortsætte. Vi får skærpet tilsynet med affaldsvirksomhederne og vi får mulighed for at beskytte grundvandet mod forurening fra pesticider brugt i private haver. Der kommer også flere penge til skovrejsning og Egholms udvikling som økologisk og natur. Her sikres mulighed for at videreføre og understøtte den lange række af miljø- og naturprojekter, som borgerne på Egholm i samarbejde med Miljø- og Energiforvaltningen er i færd med at gennemføre. Små – men vigtige resultatet.

Alt i alt var der altså en række gode elementer i dette forlig, men det ændrer ikke ved, at det kunne være blevet så meget bedre, hvis den politiske vilje havde været der.

Per Clausen, gruppeformand, Enhedslisten