Enhedslisten er ude af budgetforhandlingerne i Aalborg

Enhedslisten ude af budgetforhandlingerne 2017 i Aalborg

  • Budgetforhandlingerne i Aalborg afslørede desværre, at der ikke hos de øvrige partier var nogen vilje til at afsætte midler til at hjælpe de mennesker, der rammes af regeringens nye fattigdomsydelser eller at bekæmpe chanceuligheden hos børn. De fleste besparelser, som rammer de socialt udstødte, bliver fastholdt. I stedet valgte man at forære 4 millioner kroner til Aalborg Erhvervsråd, udtaler Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Byråd.
  • Aalborgs visioner om at være en grøn foregangsby led også et afgørende nederlag ved disse forhandlinger. Der er stort set ikke afsat nogen penge til grønne investeringer og udviklingen af den kollektive trafik bliver sat i stå, fortsætter Per Clausen.
  • Hertil kommer, at de foreslåede besparelser på skoleområdet stort set opretholdes. I 2017 ser det ud til, at der bliver fjernet ca. 6 millioner af de samlede besparelser på over 19 millioner kroner. Det er naturligvis helt utilstrækkeligt og vil betyde alvorlige forringelser af undervisningen, siger Per Clausen.
  • Vi foreslog, at forringelserne på driften i folkeskolen blev fjernet ved at reducere anlægsbudgettet og ved at udvide servicerammen med de 10 millioner kroner, som i budgetforslaget trækkes ud af driften for at give skolerne mulighed for at bruge deres opsparede midler. Dette ville i øvrigt være i direkte forlængelse af KLs opfordring til kommunerne om at flytte penge fra anlæg til drift. Det afviste de øvrige partier, slutter Per Clausen.