Udvalg bør droppe besparelser på folkeoplysning og folkelige kulturaktiviteter

 • Jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at der i oplægget til sparekatalog på kulturområdet til mødet I Sundheds- og Kulturudvalget på torsdag (27. juni) lægges op til besparelser på den folkelige kulturaktivitet og folkeoplysningen, udtaler Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Byråd.
  Læs forslag til besparelser her
 • Der lægges blandt andet op til besparelser på 1 million på støtten til Aalborg Kommunes foreninger, 0,8 millioner på kvarterværkstedet i Aalborg og 0,3 millioner på Huset.
  Alle disse besparelser rammer borgernes aktive deltagelse i kommunens kultur og liv. Det er efter Enhedslistens opfattelse en helt forkert vej at gå.
  Vi skal i stedet skabe bedre vilkår for den folkelige aktivitet og deltagelse i kulturlivet, fortsætter Per Clausen.
 • I den sammenhæng vil vi pege på, at Musikkens Hus i 2018 havde et overskud på 17,7 millioner, mens f.eks. Huset i 2018 var økonomisk presset med et underskud på 0,6 millioner kroner.
  Læs regnskabstallene her
  Hvis der skal ske omprioriteringer på kulturområdet, kommer man derfor efter vores opfattelse ikke uden om at se på kommunens store tilskud til Musikkens Hus, siger Per Clausen.
 • Enhedslisten opfordrer derfor medlemmerne af Sundheds- og Kulturudvalget til at opprioritere de involverende folkelige aktiviteter og i hvert fald fjerne de foreslåede besparelser på dette område, slutter Per Clausen.

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf. : 31 67 50 08