Uligheden i sundhed blev sat på dagsordenen

På generalforsamlingen i Enhedslisten Nordjylland d. 5. marts 2022 holdt Lis Jensen sin sidste beretning over arbejdet i regionsrådet – regionsrådet som hun efter 8 år forlod med udgangen af 2021.

Lis satte uligheden i sundhed på dagsordenen i regionsrådet. Uligheden i sociale kår slår hele vejen igennem i sundhedssystemet. Mennesker med færre ressourcer har dårligere helbred, de får en anden behandling, de har ikke ressourcerne til selv at opsøge og få de tilbud der er i sundhedssystemet, de dør gennemsnitligt i en lang tidligere alder end andre befolkningsgrupper. Fra de nære sundhedstilbud i kommunen og ved egen læge – til den højt specialiserede behandling på universitetshospitalet – alle steder er uligheden i sundhed.

Fra første italesættelse, hvor Lis sammen med enhedslisten stod om ikke helt alene – men tæt på – om at der skal handling til – lykkedes det over årene at få stort set hele regionsrådet med på handleplaner og indsatser der forhåbentlig kan medvirke til at mindske uligheden.

Også den geografiske ulighed i tilgængeligheden til sundhedsydelser har været Lis´ mærkesag.  Kampen mod at lukke nogle af de træffesteder, hvor lægevagten har til huse ude i de mindre byer var en kamp som – måske nok var tabt på forhånd, men blev den løftestang der udløste ressourcer til supplerende tiltag i de områder hvor træffestedet blev lukket.

Kampen for få hospitalernes speciallæger ud i nærområderne – fx sundhedshusene – så det der ikke er svært kan klares nært – er en kamp der fortsat foregår.

Centralt i Lis´ arbejde i Regionsrådet har været kampen for at sundhedssystemet skal være offentligt. Arbejdet med at sikre at den fremtidige ambulancekørsel skal være på offentlige hænder er delvis vundet med Region Nordjyllands overtagelse af halvdelen af ambulancekørslen fra foråret 2022 – har været drevet frem i Akut-og Praksisudvalget hvor Lis har haft plads i alle 8 år.

Analysen af at det kun kan blive bedre og billigere at have kørslen på offentlige hænder – holdt stik og har frigivet tocifrede millionbeløb, der kan bruges andre steder i sundhedssystemet.  Andre kampe på dette område er tabt – fx kampen mod af dele af Psykiatrien skal etableres som OPP – Offentligt-Privat- Partnerskab. En beslutning som kommer til at koste nordjyderne, er trecifret millionbeløb mere, end hvis regionen havde finansieret byggeriet selv.

Mange sager store og små har været gennem Lis’ hænder gennem årene i regionsrådet og i Akut- og praksisudvalget. Det er slut nu.

Til gengæld glæder vi os over at Lis stadig bidrager med sin store viden og erfaring i Enhedslisten Nordjyllands bestyrelse – også i forhold til det fortsatte arbejde i regionsrådet.

En stor tak for godt arbejde – tak for kampen.

Her kan du læse nogle af de opslag Lis har lavet eller indgår i igennem de 8 år.