Undersøg for asbest-affald ved Egholm-motorvejen

Opdatering:
Artikel i BT, den 1. november, om asbesten ved Egholm-Motorvejen

Vil have Limfjordsområde undersøgt nærmere for asbest: ‘Sidste øjeblik’ | BT Samfund – www.bt.dk


Pressemeddelelse fra den 31. oktober:

  • Det står nu klart, at der er langt mere asbestaffald i det vestlige Aalborg og Nørresundby, end man forventede i VVM-undersøgelsen for Egholm-motorvejen.
    Det sidste halve år har blandt andet GeoHav fremlagt dokumentation for dette – og det er meget sandsynligt, at der også ligger asbest-affald inden for linjeføringen for Egholm-forbindelsen.
    Det er problematisk og sundhedsfarligt, hvis man først opdager dette asbest-affald under selve anlægsarbejdet. Derfor bør man undersøge, hvor der er asbest-affald, før man fremsætter anlægsloven, så disse forhold også kan indgå i behandlingen af denne, udtaler Per Clausen, fungerende rådmand for Miljø- og Energi i Aalborg (Enhedslisten).
  • Det er også blevet sandsynliggjort, at der findes asbest i selve Limfjorden. Dette bør også undersøges – ligesom der må fremlægges en plan for, hvordan man har tænkt sig at håndtere dette affald, da der ikke findes nogen erfaringer med dette, fortsætter Per Clausen.
  • Det er selvfølgelig ærgerligt, at man tilsyneladende ikke var opmærksomme på, hvor omfattende forureningen af asbest er i det vestlige Aalborg og Nørresundby, da man udarbejdede VVM-undersøgelsen, men det er ikke nogen undskyldning for at ikke at forholde sig til de oplysninger, som nu er kommet frem. Derfor opfordrer jeg transportministeren til at gennemføre de nødvendige undersøgelser, så vi kan få klarhed over omfanget af de problemer, som asbest-forureningen kan give for anlægget af motorvejen hen over Egholm, slutter Per Clausen.

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf.: 31 67 50 08


Opdatering:
Artikel i BT, den 1. november, om asbesten ved Egholm-Motorvejen

Vil have Limfjordsområde undersøgt nærmere for asbest: ‘Sidste øjeblik’ | BT Samfund – www.bt.dk