Valg af spidskandidater til KV’21 i Enhedslisten Aalborg

OBS: Der er kommet et par ændringer i datoerne mht. bestyrelsesmødet efter urafstemningen og generalforsamlingen. De nye datoer er skrevet ind nedenunder.

Næste år – i november er der kommunalvalg. For første gang skal vi vælge spidskandidater til byrådet ved en urafstemning. Ved urafstemningen skal der vælges 3 spidskandidater. Resten af kandidaterne vælges senere. Nedenunder er der vigtige datoer vedr. valg af spidskandidater.

 • Lørdag d. 28. november: Oplæg m. Frida Valdbjørn, byrådsmedlem i Randers.
  • Oplægget holdes på kommunalpolitisk seminar i Nordjylland
 • Deadline for opstilling mandag d. 4. januar kl. 12.00.
  • Sendes til bestyrelsen på aalborg@enhedslisten.dk
  • Nyhedsbrev til medlemmerne tirsdag d. 5. januar m. kandidaternes opstilling og datoer
 • Tirsdag d. 26. januar kl. 19.00 (uge 4): Medlemsmøde m. kandidaterne
 • Mandag d. 1. februar – fredag d. 5. februar: Urafstemning
  • Der sendes mail ud om urafstemningens start og kandidaternes opstillinger.
  • Alle de medlemmer som ikke har en email som virker, kontaktes telefonisk inden
  • urafstemningen. Der sættes en annonce i Rød + grøn om urafstemningen.
  • Der skal vælges 3 spidskandidater og man kan stemme på op til 2 kandidater.
 • Mandag d. 8. februar, bestyrelsesmøde, hvor forslag til kandidatlisten laves på baggrund
  • af urafstemningen. Listen sendes efterfølgende ud til medlemmerne.
  • Der er mulighed for at lave alternative lister til generalforsamlingen.
 • Torsdag d. 11. februar (uge 6): Generalforsamling. Spidskandidaterne vælges
  • Der skal vælges 3 spidskandidater og man kan stemme på op til 2 stemmer