Velfærdsløft og grøn omstilling i stedet for veje til biler

  • Enhedslisten fremlægger en række ændringsforslag (se vedhæftede) til Aalborg Kommunes budget, hvor vi flytter penge fra motorvejsbyggeri og andre veje til grøn omstilling og mere velfærd. Vi prioriterer investeringer i bedre forhold for cyklister og den kollektive trafik i stedet for budgetforslaget prioritering af motorvejsbyggeri og plads til flere biler. Enhedslisten prioriterer løsning af klimakrisen meget højt og derfor investerer vi i klimaløsninger, mindre forurening og mindre trængsel, udtaler Per Clausen, rådmand for Miljø- og Energi (Enhedslisten).
  • Vi flytter også penge fra eksterne konsulenter, ekstern kommunikation og erhvervsstøtte til at fjerne forringelser i specialundervisningen, bedre normeringer i daginstitutioner og DUS’er, forbedringer på handicapområdet med bedre støtte til mennesker med handicaps mulighed for at leve et selvstændigt liv samt fastholdelse af medarbejdere på ældre- og handicapområdet gennem initiativer, som tager udgangspunkt i disse medarbejderes ønsker, fortsætter Per Clausen.
  • Vi offentliggør vores krav umiddelbart efter det store borgermøde, sådan at vi har fået alle relevante input. Vi offentliggør vores krav og finansiering, så alle kan se os i kortene. Vi tror på åbenhed og gennemskuelighed i politik, slutter Per Clausen.

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf. 31 67 50 08

Læs vores ændringsforslag her