Velfærdsløft savnes i budgetforslag for Aalborg Kommune

  • Der er mere godt end skidt i årets forslag til budget for Aalborg Kommune, men man det er svært at se de velfærdsforbedringer, som borgmesteren havde annonceret på udvalgte velfærdsområder.
    Det bliver en vigtig opgave for Enhedslisten i de kommende forhandlinger at sikre, at budgettet på det område lever op til de forventninger, borgmesteren har skabt, udtaler Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Byråd.
  • Også på det grønne område og på klimaområdet er der positive elementer i budgetforslaget.
    Der er dog brug for at skærpe ambitionsniveauet blandt andet ved at sætte gang i udarbejdelsen af et egentligt klimabudget, at opdatere Aalborg Kommunes Klimahandlingsplan til som minimum at understøtte de nationale klimamålsætninger samt øget fokus på en omlægning af transporten fra biler til cykler og kollektiv trafik, fortsætter Lasse Olsen, Rådmand for Miljø og Energiforvaltningen i Aalborg.
  • På velfærdsområdet vil vi have særlig opmærksomhed på handicapområdet, hvor væksten i antallet af mennesker med handicap kræver et yderligere løft og støtten til kommunens udsatte borgere. Også på børne- og ældreområdet er der brug for flere penge oven i dem, som er afsat i budgetforslaget og på finansloven, siger Per Clausen.
  • På kulturområdet vil vi arbejde for at øget støtte til Artcenter Spritten ikke finansieres af de eksisterende kulturinstitutioner. Vi prioriterer også bibliotekernes tilbud og borgernes adgang til kultur- og fritidstilbud højere end de foreslåede investeringer i nye sæder på Aalborg Stadion, slutter Per Clausen.

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf.: 31 67 50 08
Lasse Olsen
Tlf.: 25 19 94 01