Verdensmål tages ikke alvorligt.

Søndag, den 24. oktober – på FN-dagen kulminerede en lang række initiativer i Aalborg omkring FN´s verdensmål. I Musikkens Hus var nuværende og kommende partier parate til at drøfte og fortælle Aalborgs borgere om den af Aalborg Byråd vedtagne strategi for FN´s verdensmål – Aalborgs Verdensmålsstrategi.

Spændende at høre om, hvad Aalborg Byråd vil, tænkte jeg, og mødte forventningsfuld op til arrangementet i Musikhusets Intimsal. Og som ordstyreren sagde, var der mødt mange interessere op trods søndag eftermiddag og sidste dag i efterårsferien.

Efter en kort indledning, hvor det politiske panel fik lejlighed til at give et bud på, hvilket af de 17 FN-mål, de havde mest fokus på (de fleste sagde klima), blev Aalborg Kommunes Verdensmålsstrategi, som er vedtaget af byrådet for kort tid siden, gennemgået.

Miljø- og Energiforvaltningens gennemgang var meget informativ, og humøret steg markant, da embedsmanden gennemgik den klimastrategi, som Aalborg byråd har vedtaget.

Derefter var det dialog mellem politikerne og de fremmødte borgere. Her blev der anført helt konkrete spørgsmål til emner, der relaterede sig til FN’s verdensmål, såsom CO2, biodiversitet, mindre støj, 3. Limfjordsforbindelse, ulighed socialt og i sundhed m.v. Det politiske panel svarede og diskuterede indbyrdes på disse konkrete spørgsmål – og så faldt mit humør, som var opstået, da embedsmanden gennemgik byrådets vedtagne Verdensmålsstrategi.

Det var tydeligt, at såvel det siddende majoritetsparti, som det blå alternativ har vedtaget en strategi om FN’s verdensmål, som de ikke går ind for.

Når de konkrete forhold italesættes, blev det tydeligt, at dialog om 3. Limfjordsforbindelse, den støj, den frembringer og den proces, der har udfoldet sig, ikke ses som stridende imod verdensmålene.

Derfor endte FN-dagen som en trist dag for mig, hvor det blev tydeligt, at både nuværende byrådsflertal og det blå alternativ ikke støtter FN’s verdensmål, når det kommer til stykket. Det grønne valgforbund, hvor nye folk fra såvel SF som Radikale, sammen med Enhedsliste m.fl. synes at være de eneste, der tager byrådets beslutning om Aalborgs Verdensmålsstrategi alvorligt.

Rapportage ved mødedeltager, Jan P. Nielsen, Enhedslisten.

FN-forbundet (fnforbundet.dk)