Vi cykler for “flere cykelstier – bedre kollektiv trafik – mod Egholm-motorvejen”

Cykeldemonstration – Søndag den 18. april klokken 11 – 13

Legepladsen Strandparken, Nørresundby – til Egholmfærgen i Vestbyen

Kom og cykel med for:

● Beskyttelse af vores bynære rekreative områder.
● Flere cykelstier
● Bedre kollektiv trafik
● Klimamålsætningen 70% reduktion af CO2 i 2030.

Mod:

● Egholm-motorvejen
● Mod støjforurening
● Øget vækst i biltrafikken
● 7,3 mia. kr. til gårsdagens løsninger

Vi cykler stille og roligt, så alle kan være med. Tag endelig banner/flag med, så vi kan ses på afstand.

Vi starter fra Legepladsen i Strandparken/Nørresundby, hvor der er velkomst og taler inden vi cykler mod Nørresundby Torv ved skulpturen på havnepromenaden i Nørresundby.

Ruten fortsætter over Limfjordsbroen og går via Vestbyen til Egholmfærgen, hvor der vil
være underholdning og taler.

Vi hjælper hinanden med at overholde de gældende Corona krav om 2 meters afstand.
Egholm-motorvejen er en dyr og dårlig løsning på udfordringerne ved at krydse Limfjorden og skal opgives. De miljø- og klimamæssige problemer ved forbindelsen er store og de tidsmæssige gevinster for bilisterne vil være meget små.

Motorvejen koster ca. 7,3 mia kr. Vi ville få langt mere for pengene, hvis vi investerede i
bedre kollektiv trafik, bedre skinnekapacitet i Vendsyssel, så vi kan få mere gods over på
skinner og støjskærme på E45.

Tiden er er løbet fra løsninger, som baserer sig på en fortsat vækst i biltrafikken og
modarbejder klimamålsætningen om 70% reduktion af CO2 i 2030.

Vi skal bruge de penge vi har til at udvikle andre måder at transportere os på; såsom
delebiler, samkørselsordninger, fleksible busforbindelser, så der ikke opstår kødannelser på vejene.