Vi har ikke brug for mere, men mindre biltrafik

Vi har ikke brug for mere, men mindre biltrafik, hvis vi skal løse de udfordringer vores klima og miljø står over for. Samtidig ser vi overalt i verden, hvordan nye motorveje og udvidelser af de eksisterende ikke løser trængselsproblemerne, men bare skaber mere bilkørsel og flere problemer.

Derfor afviser Enhedslisten en 3. limfjordsforbindelse hen over Egholm og andre tiltag, som vil føre til en markant stigning i biltrafikken. I stedet for at bruge 1 milliard fra Aalborg Kommunes kasse, som foreslået af Venstre til dette, fremlægger, stiller Enhedslisten en række konkrete forslag til de kommende budgetforhandlinger, som vil reducere behovet for at bruge biler til transport af mennesker og gods og forbedre vilkårene for den kollektive trafik, gående og cyklende.

  • I forlængelse af etableringen af en +bus linje fra Vestbyen til det nye universitetshospital tages der initiativ til etablering af en tilsvarende fra Vodskov til Svenstrup, som føres igennem det nye kvarter på Stigsborg.
  • Nye stoppesteder for nærbanen nord for Aalborg i Vestbjerg, Sulsted eller Tylstrup.
  • Etablering af flere vigespor på jernbanen i Vendsyssel, så der kan blive bedre mulighed for øge togdriften både for passagerer og gods og andre initiativer, der kan flytte mere gods over på skinner og vand.
  • En systematisk indsats for at sprede myldretidstrafikken. Aalborg Kommune og regionen kan gå i spidsen med fleksible mødetider og drøfte problemstillingen med de faglige organisationer og private virksomheder.
  • Give bedre muligheder for hjemmearbejde
  • Understøttelse af mere samkørsel
  • Etablere en broforbindelse for cykler og gående mellem Stigsborg og Aalborg og indtil denne er etableret sikre gratis færgetransport her.
  • Gøre anvendelse af færgen mellem Hals og Egense gratis.

Per Clausen
Gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Byråd
Vestre Fjordvej 34
9000 Aalborg