Vi vil bevare en decentral skolestruktur, hvor der også er skoler i de små lokalsamfund.

Debatindlæg til Nordjyske
Per Clausen
Gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Byråd

I byrådet er der i dag ingen partier, som ønsker at nedlægge skoler.
I byrådet er der i dag ingen partier, som ønsker at nedlægge skoler. Det var der i sidste byrådsperiode, men det er der tilsyneladende ikke nu. Vi vil bevare en decentral skolestruktur, hvor der også er skoler i de små lokalsamfund. Derfor har vi også besluttet, at heller ikke skoler med fælles ledelse kan nedlægges, uden at det besluttes i byrådet. Fælles ledelse gør det således ikke nemmere at lukke skoler, end det er i dag.

Enhedslisten ønsker at skaffe flere penge til pædagoger og lærere og at spare på ledelse og den centrale forvaltning. Ved de seneste budgetforhandlinger fik vi fjernet en række forslag til besparelser på kerneområderne og fik gennemført mindre besparelser på forvaltning og ledelse. Det er vi tilfredse med, men Enhedslisten havde da gerne flyttet flere midler fra forvaltningen ud på skolerne.

Fælles ledelse betyder, at der tages ressourcer fra den “strategiske ledelse”, kontakt med forvaltning m.v. Det giver flere – ikke færre ressourcer – til den nære ledelse i forhold til medarbejdere, elever og forældre.

Der er ikke truffet nogen beslutning om, hvorvidt fælles skoleledelse også skal føre til, at der skal være en fælles bestyrelse. Jeg synes, det er helt afgørende, at vi sikrer de små skolers forældre, medarbejdere og elevers indflydelse.

Jeg skal de næste 14 dage deltage i 7 møder med repræsentanter for de skolebestyrelser, som kan blive inddraget i fælles skoleledelse. Vi træffer ikke nogen konkrete beslutninger, inden vi har været gennem denne dialog. Vi ved derfor heller ikke på nuværende tidspunkt, hvor mange skoler, der bliver inddraget i det forslag, som byrådet sender i høring. Til gengæld ved vi, at der ikke bliver sparet 2-3 millioner på indførelsen af fælles ledelse med de små skoler, men at resten af skolernes ledelse også bliver inddraget.

Jeg forstår godt, at man i SF er bekymrede for, at vi skulle gøre lige som i Hjørring. Det kan jeg love aldrig vil ske. I Enhedslisten har vi brugt meget energi på at sikre, at der både er pædagoger og lærere i skolernes ledelser og det har vi ikke tænkt os at holde op med. Vi afviser også alle ideer om distriktsskoler, nedlæggelse af skoler eller skoledistrikter.

Vi ser masser af muligheder i forhold til bedre faglig dækning, større faglige fællesskaber og bedre vikardækning samt effektiviseringer på administrationen gennem fælles skoleledelse. Det er nok også derfor Aalborg Lærerforening, så vidt jeg har forstået, er positive overfor disse forslag.

Aalborg Kommune har en helt enestående skolestruktur med mange små skoler. Det er dyrt, men godt. Derfor handler forslaget om fælles ledelse ikke om at lukke skoler, men om at give bedre muligheder for at de alle kan overleve på længere sigt.

Per Clausen
Gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Byråd.


Læs andre indlæg på hjemmesiden om emnet:


Online møde, torsdag den 30. april klokken 20 – 21

Fælles ledelse på skolerne:

  • Hvad er fordele og ulemper.
  • Mere eller mindre ledelse.
  • Skolerne og lokalsamfundet.

Hør mere om Enhedslistens holdning. Få svar på dine spørgsmål og få sagt, hvad du mener.

Deltag her

Vigtig vejledning! – Bl.a. om hvorfor du skal logge på mindst 10 minutter før.


Læserbrev fra SF i Nordjyske, den 27. april 2020